خلیج بلبرینگ

شنبه←چهارشنبه ۹:۳۰-۱۸

۰۲۱-۳۳۰۰۰۱۰۶

پسوندها و پیشوندها در شماره فنی بلبرینگ

در صنعت بلبرینگ علاوه بر اعداد و ارقام موجود در شماره فنی بلبرینگ معمولاً پیشوندها و پسوندهای بلبرینگ ذکر می‌شوند. این پیشوند و پسوندها مکمل شماره فنی بلبرینگ بوده و بلبرینگ موردنظر را برای کاربر یا مصرف‌کننده تداعی می‌کنند.

در واقع پیشوند و پسوندهای شماره فنی بلبرینگ حاصل پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت و ابداع انواع بلبرینگ است. هرچه می‌گذرد، شرکت‌های تولیدکننده بلبرینگ در تولیدات خود، تغییراتی جهت بهینه‌سازی و نوآوری ایجاد می‌کنند. با تنوع و گستردگی بیشتر محصولات می‌توان حدس زد که پیشوندها و پسوندهای بلبرینگ به‌مرور بیشتر نیز خواهند شد.

ما در این مطلب سعی کردیم کامل ترین راهنمای معانی پیشوند و پسوندهای بلبرینگ را  یکجا برای شما جمع‌آوری کنیم. به این امید که این صفحه به‌عنوان مرجعی در این زمینه، به مصرف‌کنندگان و صنعتگران عزیز خدمت رسانی کند.

دسترسی سریع پسوند

بر اساس حروف الفبای انگلیسی

شماره فنی بلبرینگ

هر بلبرینگ دارای یک شماره فنی است. که به شماره فنی بلبرینگ معروف است. این سیستم استاندارد شماره‌ گذاری که تقریبا برای همه بلبرینگ ها بکار می رود بصورت ذیل است

جدول شماره فنی بلبرینگ

استثناهای شماره فنی بلبرینگ

در چند حالت خاص، شماره فنی بلبرینگ بر خلاف معمول مطابق فرمول همیشگی تعیین نمی شود. لذت از آن به عنوان استثناهای شماره فنی بلبرینگ یاد می شود.

۱.عددی که مربوط به نوع بلبرینگ و  یا عدد اول در سری ابعاد بلبرینگ حذف می‌‌‌ شود. و این اعداد در شکل در داخل پرانتز نشان داده شده‌ اند.

۲.برای بلبرینگ هایی که قطر داخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm و یا بزرگ‌ تر یا مساوی ۵۰۰mm باشد ، قطر داخلی آنها بر حسب میلی‌متر به صورت جداگانه آورده می‌شود .

به این صورت که از دیگر شماره‌ های فنی بلبرینگ با یک خط کسری «/ » جدا  نوشته می‌شود.برای مثال ۶۱۸/۸  که قطر داخلی ( d=8mm ) یا ۵۱۱/۵۳۰ ( d=530mm ).

همچنین این موضوع برای دیگر بلبرینگ های استاندارد ۱۵:۱۹۹۸ ISO که قطر داخلی آنها ۲۲ ، ۲۸ یا ۳۲ میلی‌متر است نیز صحیح است.برای مثال ۶۲/۲۲ (d=22mm )

۳.بلبرینگ هایی که دارای قطر داخلی ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۷ ( میلی متر ) باشند دو رقم آخر آنها در شماره فنی بلبرینگ به ایم صورت نشان داده می‌شوند.

۰۰=۱۰mm

۰۱=۱۲mm

۰۲=۱۵mm

۰۳=۱۷mm

در بعضی بلبرینگ های کوچک که قطرداخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm  باشد ، نظیر بلبرینگ های شیار عمیق و خود تنظیم ،قطر داخلی بلبرینگ بر حسب میلی‌متر در انتهای شماره فنی بلبرینگ بدون جداشدن با خط کسری « / » از بقیه شماره‌ ها آورده می شود.

 برای مثال ۶۲۹ (d=9mm )

برای بلبرینگی که قطر داخلی آن متفاوت از استاندارد شماره فنی ها باشد ، به صورت کد نشده بر حسب میلی‌متر همراه با سه رقم اعشار ، در شماره فنی آن بلبرینگ بعد از خط کسری « / » آورده می‌شود. مانند : d=15.875mm )   ۶۲۰۲/۱۵٫۸۷۵ )

پیشوندهای موجود در شماره فنی بلبرینگ

پیشوند شماره فنی بلبرینگ قبل از شماره فنی بلبرینگ درج می شود. پیشوندها مشخص کننده اجزای بلبرینگ هستند. در جدول زیر مهمترین پیشوندهای بلبرینگ را ذکر کرده ایم.

پیشوند
معنی
GS
واشر نشیمنگاه در رولبرینگ های استوانه‌‌‌ای کف‌گرد
K
مجموعه ساچمه ها و قفسه در رولبرینگ های استوانه‌ ای کف‌ گرد
_K
کنس یا رینگ داخلی با مجموعه رول ها و قفسه (Cone ) یا رینگ خارجی (Cup ) یک رولبرینگ مخروطی اینچی متعلق به استاندارد ABMA
L
کنس داخلی یا خارجی قابل تفکیک از یک بلبرینگ تفکیک‌ پذیر
R
رینگ داخلی یا خارجی به همراه مجموعه رول ها ( ساچمه ها ) و قفسه از یک بلبرینگ تفکیک‌ پذیر
W
بلبرینگ شیار عمیق ضد زنگ
WS
واشر شفت در رولبرینگ های استوانه‌ ای کف‌ گرد
ZE
بلبرینگ به همراه سیستم نصب سنسوری (Sensor Mount)

پسوندهای موجود در شماره فنی بلبرینگ

پسوندهای شماره فنی بلبرینگ، بعد از شماره فنی و برای نشان دادن تفاوت این طرح بلبرینگ نسبت به طرح اصلی بکار می روند.

پسوند با حرف انگلیسی A

پسوند
معنی
A
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون مفهوم آن بستگی به نوع بلبرینگ یا سری‌ های آن دارد.
AC
بلبرینگ تماس زاویه‌ ی یک ردیفه با زاویه تماس ۲۵ درجه.
ADA
شیار خار فنری اصلاح شده در کنس خارجی بلبرینگ ، دو تکه کنس داخلی به کمک یک رینگ نگهدارنده ، یکپارچه می‌شوند.

مثال پسوند حرف انگلیسی A

A : 3220 بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه بدون شیار جازدن ساچمه

A : 4210 بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه بدون شیار جازدن ساچمه

پسوند با حرف انگلیسی B

پسوند
معنی
B
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد.

مثال پسوند حرف انگلیسی B

B : 7224 بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه با زاویه تماس چهل درجه

B : 32210 رولبرینگ مخروطی با زاویه تماس بزرگ یا تند

پسوند با حرف انگلیسی C

پسوند
معنی
C
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد.
CA
رولبرینگ کروی با طرح C اما با لبه‌ های نگه دارنده بر روی کنس داخلی و قفسه ماشینکاری شده و یا بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند و دارای لقی محوری کمتر از نرمال ( CB ) هستند.
CAC
رولبرینگ کروی با طرح CA اما با تقویت شدن هدایت رول ها (Enhanced Roller Guidance).
CB
بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی . دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند دارای لقی محوری نرمال قبل از نصب هستند.
CC
رولبرینگ کروی طرح C با تقویت هدایت رول ها و یا اینکه بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب جفتی . دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند دارای لقی محوری بیشتر از نرمال ( CB ) هستند.
CLN
رولبرینگ مخروطی با تلرانس مطابق با کلاس ۶X ، استاندارد ISO.
CL0
رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس O استاندارد ANSI/ABMA شماره ۱۹٫۲:۱۹۹۴.
CL00
رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس OO استاندارد ANSI / ABMA شماره ۱۹٫۲: ۱۹۹۴.
CL3
رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس ۳ استاندارد و ANS / ABMA شماره ۱۹٫۲:۱۹۹۴.
CL7C
رولبرینگ مخروطی با رفتار اصطکاکی خاص و دقت حرکتی بالا.
CN
لقی داخلی بلبرینگ نرمال ، معمولاً با حروف اضافی دیگر برای نشان دادن محدوده لقی کاهش یافته یا جابه جا شده بکار می‌رود. مانند : CNH نیمه بالایی محدوده لقی نرمال ؛ CLN نیمه پایینی محدوده لقی نرمال ؛ CNM دو ربع میانی محدوده لقی نرمال ؛ CNP نیمه بالایی محدوده لقی نرمال و نیمه پایینی محدوده لقی C3 ؛ حروف H ، M ، L و P همچنین با کلاس‌های لقی C2 ، C3 ، C4 و C5 نیز استفاده می‌شوند.
CV
رولبرینگ های استوانه ای بدون قفسه با طرح داخلی اصلاح شده.
CS
کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ.
CS2
کاسه نمد های تماسی نوع CS در دو طرف بلبرینگ.
CS2
کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ.
۲ CS2
کاسه نمد تماسی نوع CS2 در دو طرف بلبرینگ.
CS5
کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین هیدروژنه (HNBR ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ.
CS5 2
کاسه نمد تماسی نوع CS5 در دو طرف بلبرینگ.
C1
لقی داخلی بلبرینگ کم‌تر از C2.
C2
لقی داخلی بلبرینگ کمتر از نرمال (CN).
C3
لقی داخلی بلبرینگ بیشتر از نرمال (CN).
C4
لقی داخلی بلبرینگ بیشتر از C3.
C5
لقی داخلی بلبرینگ بیشتر C4.
C02
تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌ های حرکتی کنس داخلی یک بلبرینگ کامل.
C04
تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌های حرکتی کنس خارجی یک بلبرینگ کامل.
C08
به معنای CO4 + CO2.
C083
به معنای C3 +CO4 + CO2.
C10
تلرانس کاهش یافته برای قطر های داخلی و خارجی بلبرینگ.

مثال پسوند حرف انگلیسی C

C : 21306 رولبرینگ کروی با کنس داخلی بدون لبه ، رول های متقارن، رینگ راهنمای شناور و قفسه نوع پنجره‌ ای از جنس فولاد پرسکاری شده

پسوند با حرف انگلیسی D

پسوند
معنی
D
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی بلبرینگ ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد. مثلا ۳۳۱۰ D : بلبرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه با کنس داخلی دو تکه.
DA
شیار خار فنری اصلاح شده بر روی کنس خارجی ، دو تکه کنس داخلی به وسیله یک رینگ نگهدارنده ، یکپارچه می‌شوند.
DB
دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه (۱)یا بلبرینگ تماس زاویه‌ا ی یک ردیفه (۲) و یا رولبرینگ یک ردیفه مخروطی که برای نصب پشت به پشت جفت شده‌اند.
DF
دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه یا بلبرینگ تماس زاویه یک ردیفه یا رولبرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت جلو به جلو جفت شده‌اند. حروف بعد از DF در بخش DB تعریف شده‌اند.
DT
دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه یا بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه و یا رولبرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت پشت سر هم جفت شده‌اند. برای رولبرینگ مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ‌ های میانی بین کنس های داخلی یا خارجی با دو عدد که بعد از DT قرار می‌گیرند تعیین می‌شوند.

مثال پسوند حرف انگلیسی D

حروف بعد از DB تعیین کننده مقدار لقی یا پیش‌ بار در بلبرینگ های جفت شده قبل از نصب می‌باشند :

برای رولبرینگ های مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ های میانی بین کنس های داخلی یا خارجی با دو رقم که بین DB و حروف بالا قرار می‌گیرد تعیین می‌شود

پسوند با حرف انگلیسی E

پسوند
معنی
E
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد. که معمولاً مشخص کننده اجزای غلتنده تقویت شده می‌باشد .
ECA
رولبرینگ کروی طرح CA با رول ها یا ساچمه های تقویت شده
ECAC
رولبرینگ کروی طرح CAC با رول ها یا ساچمه های تقویت شده

مثال پسوند حرف انگلیسی E

BE : ۷۲۱۲ بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه با زاویه تماس و طرح داخلی بهینه شده

EC رولبرینگ استوانه‌ ای یک ردیفه با طرح داخلی بهینه شده و تماس بین انتهای رول ها و لبه اصلاح شده است.

پسوند با حرف انگلیسی F

پسوند
معنی
F
قفسه بلبرینگ فولاد ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص و مرکز شده بر روی جزای غلتنده بلبرینگ که طرح‌ ها و جنس‌ های متفاوت با یک عدد بعد از F مشخص می‌شوند. نظیر F1.
FA
قفسه بلبرینگ فولادی ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص که نسبت به کنس خارجی مرکز شده است.
FB
قفسه بلبرینگ فولادی ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص که نسبت به کنس داخلی مرکز شده است.

پسوند با حرف انگلیسی G

پسوند
معنی
G
بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب جفتی . بلبرینگ هایی که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو جفت می‌شوند دارای لقی محوری معینی قبل از نصب می‌باشند.
G..
بلبرینگ پر شده با گریس ، حروف بعدی مشخص کننده محدوده دمای کارکرد گریس بلبرینگ و حرف سوم مشخص کننده نوع گریس است.
GA
بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت . دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند و دارای پیش‌ بار کم قبل از نصب هستند.
GB
بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت. دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند دارای پیش‌ بار متوسط قبل از نصب هستند.
GC
بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت. دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند دارای پیش‌ بار زیاد قبل از نصب هستند.
GJN
بلبرینگ پر شده از گریس با پایه پلی اوره ( Polyurea ) با درجه ویسکوزیته ۲ مطابق معیار NLGI برای دمای ۳۰OC- تا +۱۵۰OC و میزان گریس در حد نرمال.
GXN
بلبرینگ پر شده از گریس با پایه ملی اوره با درجه ویسکوزیته ۲ مطابق معیار NLGI برای دمای ۴۰OC- تا ۱۵۰OC+ و میزان گریس در حد نرمال است.

مثال پسوند حرف انگلیسی G

..G  بلبرینگ پر شده با گریس ، حروف بعدی مشخص کننده محدوده دمای کارکرد گریس  بلبرینگ و حرف سوم مشخص کننده نوع گریس است.

یک رقم بعد از سه حرف کد گریس ، نشان دهنده تفاوت گریس با مقدار استاندارد می‌باشد. ارقام ۱ ، ۲ و ۳ مقدار کمتر از استاندارد و ارقام ۴ تا ۹ مقدار بیشتر از استاندارد را نشان می‌دهد.

مثلا :
GEA : گریس EP پرشده با مقدار استاندارد و GLB2 : گریس برای دما پایین %۱۵ تا %۲۵ بلبرینگ پر شده است

پسوند با حرف انگلیسی H

پسوند
معنی
H
قفسه بلبرینگ نوع Snap سخت شده از جنس فولاد پرسکاری شده.
HA
لبرینگ یا اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ سخت کاری سطحی شده‌ اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HA عددی به معنی زیر* آورده می‌شود : (به مثال این بخش مراجعه شود)
HB
بلبرینگ یا اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ سخت کاری باینیتی شده‌اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HB عددی آورده می‌شود که معانی آنها در بخش HA شرح داده شد.
HC
بلبرینگ یا اجزای آن از جنس سرامیک هستند. برای جزئیات بیشتر بعد از HC عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد.
HE
بلبرینگ یا اجزای آن از فولاد ریخته گری شده در خلاء ( Vacuum Remelted Steel ) و برای جزئیات بیشتر بعد از HE عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد.
HM
بلبرینگ یا اجزای آن که سخت کاری ماتنزیتی شده‌ اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HM عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد.
HN
بلبرینگ یا اجزای آن عملیات حرارتی سطحی خاص شده‌ اند . برای جزئیات بیشتر بعد از HN عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد.
HT
گریس برای کارکرد بلبرینگ در دمای بالا ، برای مثال از ۲۰OC- تا ۱۳۰OC+ که HT و دو رقم بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی هستند. گریس‌ های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با دو رقم بعد از HT مشخص خواهند شد . مقدار گریس متفاوت از مقدار استاندارد با یک حرف یا ترکیب حرف و عدد بعد از HT xx مشخص می‌‌شوند که .. به مثال مراجعه شود.
HV
بلبرینگ یا اجزای آن از فولاد ضد زنگ سخت کاری شده اند . برای جزئیات بیشتر بعد از HV عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد.

مثال پسوند حرف انگلیسی H

برای HA: جزئیات بیشتر بعد از HA عددی به معنی زیر آورده می‌شود :

برای HT: مقدار گریس متفاوت از مقدار استاندارد با یک حرف یا ترکیب حرف و عدد بعد از HT xx مشخص می‌‌شوند:

مانند : HTB ، HT22 یا HT24B

پسوند با حرف انگلیسی J

پسوند
معنی
J
قفسه بلبرینگ فولادی سخت کاری شده ، پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده می باشد . طرح‌های متفاوت با یک عدد بعد از J مشخص می‌شود. مانند J1.
JR
قفسه بلبرینگ از دو واشر تخت سخت کاری نشده از ورق فولادی که به یک‌دیگر پرچ شده‌ اند تشکیل شده است.

پسوند با حرف انگلیسی K

پسوند
معنی
K
کنس داخلی مخروطی است، با شیب ۱:۱۲
K30
کنس داخلی مخروطی است ، با شیب ۱:۳۰

پسوند با حرف انگلیسی L

پسوند
معنی
LHT
گریس بلبرینگ برای دما های کم یا زیاد (برای مثال از ۴۰OC- تا ۱۴۰OC+ ) . دو عدد پس از LHT نوع گریس را مشخص خواهد کرد . یک حرف یا ترکیب حرف و عدد بعد از LHT مشخص کننده درجه پر شدن از گریس متفاوت با استاندارد می‌ باشد که معانی آن در بخش HT آورده شده است . مانند : LHT23 ، LHT23C و LHT23F7.
LS
کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) یا پلی‌اوره ( AU ) در یک طرف بلبرینگ با ورق تقویت کننده فولادی و یا بدون آن.
LS 2
کاسه نمد نوع تماسی LS در دوطرف بلبرینگ.
LT
گریس بلبرینگ برای دمای کارکرد پایین که LT و دو عدد پس از آن مشخص کننده گریس واقعی هستند . گریس‌ های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با حروف و ترکیب حرف و عدد که در بخش HT شرح داده شد ، مشخص می‌ شوند. مثل،LT ، LT10 و LTF1.
L4B
کنس های بلبرینگ با پوشش سطحی خاص.
L5B
اجزای غلتنده بلبرینگ با پوشش سطحی خاص.
L5DA
بلبرینگ No Wear با اجزای غلتنده پوشش داده شده.
L7DA
بلبرینگ No Wear با اجزای غلتنده و سطوح غلتشی کنس های داخلی و خارجی آن پوشش داده شده.

پسوند با حرف انگلیسی M

پسوند
معنی
M
قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ . طرح یا جنس متفاوت با عدد یا حرفی متفاوت پس از M مشخص می‌ شود مثل M2 ، MC.
MA
قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به کنس خارجی.
MB
قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به کنس خارجی.
ML
قفسه بلبرینگ برنجی نوع پنجره‌ ای یکپارچه و مرکز شده نسبت به کنس داخلی یا خارجی بلبرینگ
MP
قفسه بلبرینگ برنجی نوع پنجره‌ ای یکپارچه پرچ شده یا برقو شده ( Reamed )و مرکز شده نسبت به کنس داخلی یا خارجی.
MR
قفسه بلبرینگ نوع پنجره‌ ای یکپارچه ماشینکاری شده از جنس برنج و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ.
MT
گریس بلبرینگ برای دمای کارکرد متوسط که دو عدد پس از MT مشخص کننده نوع گریس می‌ باشد. حرف یا ترکیب حروف و عدد که در بخش HT آورده شده است میزان پر شدن گریس متفاوت با استاندارد را نشان می‌دهد مانند : MT33 ، MT37F9 یا MT47.

پسوند با حرف انگلیسی N

پسوند
معنی
N
شیار خار فنری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
NR
شیار خار فنری بر روی کنس خارجی بلبرینگ به همراه خار فنری.
N1
یک شیار ( Notch ) برای ثابت کردن بلبرینگ در جلوی کنس خارجی یا واشر نشیمنگاه.
N2
دو شیار برای ثابت کردن بلبرینگ در جلوی کنس خارجی یا واشر نشیمنگاه در فاصله ۱۸۰O از یکدیگر.

پسوند با حرف انگلیسی P

پسوند
معنی
P
قفسه بلبرینگ پلی‌آمید ۶٫۶ تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ مرکز شده است.
PH
قفسه‌ بلبرینگ از جنس پلی اتراترکنون ( PEEK ) که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت اجزای غلتنده بلبرینگ مرکز شده است.
PHAS
قفسه بلبرینگ از جنس پلی‌ اترترکتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به کنس خارجی بلبرینگ مرکز شده است و به همراه شیار روانکاری در سطوح راهنما.
P4
دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO ۴
P5
دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO ۵
P6
دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO 6
P62
یعنی P6+C2
P63
یعنی P6+C3

پسوند با حرف انگلیسی Q

پسوند
معنی
Q
هندسه داخلی و صافی سطوح بلبرینگ بهینه شده است ( رولبرینگ مخروطی )

پسوند با حرف انگلیسی R

پسوند
معنی
R
کنس خارجی با فلنج خارجی بلبرینگ و یا سطح حرکتی بلبرینگ قوسی است مانند : بلبرینگ های چرخی.
RS
کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) در یک طرف بلبرینگ با ورق فولادی تقویت کننده و یا بدون آن.
RS 2
کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ.
RS1
کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق فولادی
RS1 2
کاسه نمد نوع RS1 در دو طرف بلبرینگ
RS2
کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) با ورق تقویت کننده فولادی در یک طرف بلبرینگ
RS2 2
کاسه نمد از نوع RS2 در دو طرف بلبرینگ.
RSH
کاسه نمد تماسی از جنس اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق فولادی تقویت کننده در یک طرف بلبرینگ
RSH 2
کاسه نمد RSH در دو طرف بلبرینگ
RSL
کاسه نمد کم اصطکاک از جنس اکریلونیتریل بوتادین ( NBR ) در یک طرف بلبرینگ با ورق تقویت کننده فولادی.
RSL 2
کاسه نمد نوع RSL در دو طرف بلبرینگ

پسوند با حرف انگلیسی S

پسوند
معنی
S0
کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۱۵۰OC پایداری ابعادی شده‌ اند.
S1
کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۲۰۰OC پایداری ابعادی شده‌اند.
S2
کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۲۵۰OC پایداری ابعادی شده‌اند.
S3
کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۳۰۰OC پایداری ابعادی شده‌اند.
S4
کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۳۵۰OC پایداری ابعادی شده اند.

پسوند با حرف انگلیسی T

پسوند
معنی
T
قفسه بلبرینگ از نوع پنجره ای ماشینکاری شده از رزین فنولی تقویت شده با الیاف شیشه و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ.
TB
قفسه بلبرینگ از نوع پنجره ای از جنس رزین فنولی و مرکز شده نسبت به کنس داخلی.
TH
قفسه بلبرینگ از نوع Snap از جنس رزین فنولی تقویت شده با الیاف شیشه و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ.
TN
قفسه بلبرینگ از جنس پلی آمید۶٫۶ و ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ.
TNH
قفسه بلبرینگ از جنس پلی اتراتر کتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه، ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ.
TNHA
قفسه بلبرینگ از جنس پلی اتراترکتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه و ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به کنس خارجی.
TN9
قفسه بلبرینگ از جنس پلی آمید ۶٫۶ تقویت شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ.

پسوند با حرف انگلیسی U

پسوند
معنی
U
به همراه یک عدد مشخص کننده کنس داخلی ( Cone ) یا خارجی ( Cup ) یک رولبرینگ مخروطی با تلرانس پهنای کاهش یافته است

مثال پسوند حرف انگلیسی U

پسوند با حرف انگلیسی V

پسوند
معنی
V
بلبرینگ بدون قفسه
V..
به همراه یک حرف دیگر و سه یا چهار عدد مشخص کننده یک گروه بلبرینگ با طرح متفاوت از استاندارد خواهند بود . که توسط پسوند های استاندارد مشخص نمیشوند.
VA
بلبرینگ برای یک کاربرد خاص
VB
بلبرینگ با ابعاد خارجی متفاوت
VE
انحرافات داخلی یا خارجی بلبرینگ
VL
بلبرینگ با پوشش
VQ
کیفیت یا تلرانس بلبرینگ متفاوت با استاندارد
VS
بلبرینگ با لقی یا پیش بار
VT
روانکاری بلبرینگ
VU
دیگر کاربرد خاص بلبرینگ
VA201
بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا نظیر چرخ واگن کوره ها
VA208
بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
VA216
بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
VA228
بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
VA301
بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی ( Traction Motors )
VA305
بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی به همراه روش های بازرسی خاص بلبرینگ
VA3091
بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی با سطح خارجی پوشش داده شده با اکسید آلومینیوم با مقامت الکتریکی تا ۱۰۰۰ VDC.
VA380
بلبرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی مطابق استاندارد EN12080:1998
VA350
بلبرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی
VA405
بلبرینگ برای کاربرد های ارتعاشی
VA406
بلبرینگ برای کاربرد های ارتعاشی با پوشش خاص PTFE در سطح داخلی کنس
VC025
بلبرینگ با اجزای داخلی حرارتی شده برای کاربرد در محیط های به شدت آلوده
VE240
بلبرینگ CARB اصلاح شده برای جا به جا یی محوری بیشتر
VE447
واشر شفت بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف برای اتصال قلاب جرثقیل ها
VE552
کنس خارجی بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی بر روی دو طرف جلوی بلبرینگ برای اتصال قلاب جرثقیل ها
VE553
بلبرینگ مشابه VE552
VE632
واشر نشیمنگاه بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف بلبرینگ برای اتصال قلاب جرثقیل
VH
رولبرینگ استوانه ای بدون قفسه با مجموعه رول های خود نگهدارنده (Self retining )
VL0241
بلبرینگ با پوشش اکسید آلومینیوم در سطح خارجی کنس خارجی بلبرینگ ، مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا ۱۰۰۰VDC
VL2071
بلبرینگ با پوشش اکسید آلومینیوم در سطح داخلی کنس داخلی و مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا ۱۰۰۰VDC
VQ015
کنس داخلی بلبرینگ با سطح غلتشی منحنی جهت افزایش مقاومت در برابر عدم همراستایی مجاز
VQ424
دقت حرکتی بلبرینگ بهتر از C08
VT143
بلبرینگ با گریس EP با غلیظ کننده لیتیمی و غلظت ۲ مطابق معیار NLGI و میزان گریس در حد نرمال
VT378
بلبرینگ با گریس سازگار با مواد غذایی با غلیظ کننده آلومینیومی و غلظت ۲ مطابق معیار NLGI برای محدوده دمایی از ۲۵oc- تا ۱۲۰oc+ ومیزان گریس در حد نرمال است.

پسوند با حرف انگلیسی W

پسوند
معنی
W
بلبرینگ بدون شیار و سوراخ روانکاری در کنس خارجی
WT
بلبرینگ پر شده از گریس برای دمای بالا و پایین از ۴۰oc تا ۱۶۰oc بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی بلبرینگ هستند.
W20
سه سوراخ روانکاری در کنس خارجی بلبرینگ
W26
شش سوراخ روانکاری در کنس داخلی بلبرینگ
W33
شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
W513
شش سوراخ روانکاری روی کنس داخلی بلبرینگ و شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی کنس خارجی بلبرینگ.
W64
بلبرینگ همراه با روغن جامد
W77
همان بلبرینگ W33 با سوراخ های پر شده

پسوند با حرف انگلیسی X

پسوند
معنی
X
یا ابعاد خارجی بلبرینگ تغییر کرده تا مطابق استاندارد ISO شوند و یا سطح حرکت استوانه ای تغییر کرده است مثل بلبرینگ چرخی

پسوند با حرف انگلیسی Y

پسوند
معنی
Y
قفسه بلبرینگ برنجی پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده است که طراحی یا جنس متفاوت با یک عدد بعد از Y نشان داده می شود مانند Y1.

پسوند با حرف انگلیسی Z

پسوند
معنی
Z
بلبرینگ با کاسه نمد فلزی از جنس ورق فولادی پرسکاری شده در یک طرف خود
Z2
همان حفاظ فلزی Z در دو طرف بلبرینگ

پسوندهای نشانگر طرح بلبرینگ

در سری‌های مختلفی از بلبرینگ‌ها حروفی قبل از شمارهٔ فنی می‌آید که نشان دهندهٔ طرح کلی و سری بلبرینگ است.  در جدول زیر تعدادی از این حروف و معانی آنها را گرد آوری کرده‌ایم.

پسوند
معنی
پسوند N
N
رول بیرینگ استوانه‌ای تک ردیفه بدون رینگ داخلی
پسوند NU
NU
رول بیرینگ استوانه‌ای تک ردیفه با رینگ داخلی باز
پسوند NJ
NJ
رول بیرینگ استوانه‌ای تک ردیف با رینگ داخلی یکطرف بسته
پسوند NUP
NUP
رول بیرینگ استوانه‌ای تک ردیفه با رینگ ذاخلی بسته
پسوند NNU.NN.NNUP
NNU.NN.NNUP
رول بیرینگ های استوانه‌ای دو ردیفه با رینگ‌های داخلی استوانه یا مخروطی
پسوند NCF.NJG
NCF.NJG
رول بیرینگ استوانه‌ای تک ردیفه بدون قفسه
TDO
رول بیرینگ مخروطی دو ردیفه پشت به پشت
TDI
TDI
رول بیرینگ مخروطی دو ردیفه جلو به جلو
پسوند TQO.TQI
TQO.TQI
رول بیرینگ مخروطی چهار ردیفه

فروش انواع بلبرینگ اصل از برندهای معتبر

+ به همراه مشاوره خرید تخصصی رایگان

با ما تماس بگیرید ۳۳۰۰۰۱۰۶(۰۲۱)

با ما تماس بگیرید ۳۳۰۰۰۱۰۶(۰۲۱)فروش و مشاوره تخصصی خرید بلبرینگبا ما تماس بگیرید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
اسکرول به بالا
Khalijbearing-mascot-popup

نیاز به راهنمایی دارید؟

نیاز به راهنمایی دارید؟

Call Now Buttonاستعلام قیمت و مشاوره خرید