پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

از علایم و نشانه های پایان عمر بلبرینگ، پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ است که پوسته شدن بلبرینگ عبارت است از کنده شدن سطح کنس بلبرینگ یا ساچمه آن و یا هر دو به علت تنش های تماسی تکرار شونده یا تکرار مکرر بار بر بلبرینگ طی چرخش آن و منظور از پیدایش حفره بوجود آمدن سوراخ بر روی کنس بلبرینگ در مسیر حرکت ساچمه ها می باشد.

علایم و نشانه های پایان عمر بلبرینگ

 

 

دلایل و علل پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

 

 

روش های پیشگیری از پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ در خرابی بلبرنگ ها 

  • بکارگیری بلبرینگ دارای میزان تحمل بار دینامیکی مبنا که قادر به تحمل بار بیشتری می باشد

  • بررسی بلبرینگ از لحاظ وارد آمدن بار غیرعادی بر آن
  • بکارگیری روش صحیح روانکاری صنعتی بلبرینگ ها برای تشکیل لایه فیلم روانکار بین اجزای غلتشی بلبرینگ با افزایش ویسکوزیته یا لزجت روانکار

 

 

روش پیشگیری از پیدایش حفره در خرابی بلبرینگ ها

  • برای پیشگیری از پیدایش حفره در بلبرینگ بهترین راه ، ایجاد یا تشکیل همیشگی یک لایه از روانکار به ضخامت موی انسان ( فیلم روانکار ) بین سطوح بلبرینگ از طریق بالا بردن درجه ویسکوزیته روانکار می باشد. 

پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ