لکه دار شدن بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

لکه دار شدن بلبرینگ زمانی رخ میدهد که گیرپاژهای کوچکی به علت عوامل گیرپاژ بلبرینگ ، روی سطوح چرخشی بلبرینگ انجام شود و به دلیل کوچک بودن ، فقط موجب لکه دار شدن بلبرینگ می گردد و همچنین قسمت هایی از سطح اجزای بلبرینگ در اثر حرارت تولید شده از اصطکاک گیرپاژ ، ذوب شده و ناهموار می گردند.

لکه دار شدن بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

 

 

علل و دلایل لکه دار شدن بلبرینگ

  • کم شدن ضخامت یا از بین رفتن فیلم روغن (روانکار بلبرینگ )
  •  تبدیل غلتش یا چرخش اجزای غلتشی ( ساچمه های بلبرینگ ) به لغزش یا سرخوردن آنها بر روی شیار کنس بلبرینگ به علت استفاده از روانکار نامناسب

لکه دار شدن در بلبرینگ از لغزش یا سرخوردن ساچمه ها احاصل می شود و در رولبلبرینگ  در زمان ورود و خروج رول ها به نقطه اثر نیرو بوجود می آید

 

 

نحوه یا روش جلوگیری از لکه دار شدن بلبرینگها

  • بررسی فیلم روغن ( روانکار بلبرینگ ) و بهبود تشکیل آن
  • استفاده از روانکاری که قابلیت تحمل فشار بالا را داشته باشد ( روانکار فشار بالا )
  • بکاربردن روش هایی که از سرخوردن و لغزش اجزای بلبرینگ جلوگیری کنند (مانند کاهش لقی داخلی یا تلرانس بلبرینگ )

لکه دار شدن بلبرینگ

لکه دار شدن بلبرینگ

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ