رولبرینگ مخروطی | خلیج بلبرینگ

رولبرینگ مخروطی دارای شیار غلتک ( ساچمه ) مخروطی شکل در کنس های بالایی و پایینی بوده و خود ساچمه ها یا رول ها نیز در آنها به شکل مخروطی می باشند. امتداد خطوط تمام سطوح مخروطی در یک نقطه بر روی شفتی که رولبرینگ مخروطی بر یروی آن نصب است ، به هم می‌رسند. این نوع خاص طراحی ، بلبرینگ را برای تحمل بارهای مرکب ( شعاعی و محوری ) بسیار مناسب کرده است. و همچنین قدرت تحمل بار محوری در این بلبرینگها بستگی به زاویه شیار کنس بیرونی بلبرینگ دارد.

رولبرینگ مخروطی

 

 

 

رولبرینگ های مخروطی قابلیت تفکیک و جدا شدن دارند که در دو قست از هم جدا می شوند :

 

 • مخروط  ( Cone ) : شامل کنس داخلی همراه با قفسه و غلتک ها ( رول ها یا ساچمه ها ) 
 •  کاپ (Cup ) : که فقط کنس بیرونی است

 

رولبرینگ های مخروطی در انواع مختلف زیر تولید می شوند :

 

 • رولبرینگ مخروطی یک ردیفه

 • رولبرینگ مخروطی دوردیفه

 • رولبرینگ مخروطی چهار ردیفه

 

و همچنین در دو اندازه نیز تولید شده اند :

 

 • رولبرینگ مخروطی متریک

 • رولبرینگ مخروطی اینچی

 

 

رولبرینگ های مخروطی دارای یک طراحی مخصوص با مشخصه CL7C در شماره فنی بلبرینگها ، جهت چیدمان‌ و کاربرد در مورد بارهای محوری سنگین نظیر رولبرینگهای مخروطی پینیون در گیربکس اتومبیل ها می باشد. این رولبرینگ ها دارای بار اولیه یا پیش بار بوده و دارای مزایایی مانند تولید اصطکاک کم ، امکان وارد شدن بار بزرگتر در شروع چرخش بلبرینگ ، زمان آب بندی کمتر ، و دقت بالاتری هستند.

در رولبرینگ های مخروطی با پسوند CL7C سایش هنگام راه‌اندازی اولیه بلبرینگ وجود ندارد و به دلیل تنظیم شدن با ممان اصطکاکی ، به راحتی تنظیم می شود.

 

 

 

 

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه

Single Row Taper Roller Bearing

 

این نوع از رولبرینگ مخروطی می توانند فقط بار محوری از یک جهت تحمل کنند. و به دلیل اینکه همیشه با وارد شدن بار شعاعی ، بار محوری هم در بلبرینگ تولید می شود لذا جهت مهار این بار  معمولاً در کاربرد ها از دو رولبرینگ مخروطی یک ردیفه استفاده می شود.

 

همانطور که گفتیم رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه در دو اندازه تولید می شوند :

 

متریک

و

اینچی

 

که در اندازه اینچی

 

و

 

 • کنس یا حلقه بیرونی ( Cup ) دارای یک شماره فنی دیگر است

 

و رولبرینگ مخروطی کامل هر دوی این شماره ها را شامل می شود.

بوسیله / از هم جدا می شوند.

مانند :

K-11749/K-11710
پیشوند K در شماره فنی بلبرینگ نشان دهنده رولبرینگ مخروطی با ابعاد اینچی می باشد.

 

 

 

رولبرینگ مخروطی یک ردیفه مخصوص نصب دوتایی

 Paired Single Row Taper Roller Bearings

 

از دو عدد رولبرینگ مخروطی یک ردیفه مخصوص نصب دوتایی در مواردی استفاده می شود که یک رولبرینگ مخروطی برای تحمل مقدار بار وارده بر بلبرینگ کافی نباشد و یا اینکه باید به شفت یا محور توسط رولبرینگ های مخروطی از دو طرف موقعیت دهیم ، استفاده می کنیم.

 

مزایای استفاده از این رولبرینگ ها :

 

 • نصب و جازدن ساده  به علت عدم نیاز به بوش فاصله گذار
 • تحمل بار محوری و شعاعی بالا
 • نگهداری و روانکاری ساده
 • دقیق بودن در هدایت محوری شفت

 

 

ترتیب چیدمان و قرار گرفتن این بلبرینگ ها :

 

 • رو به رو
 • پشت به پشت
 • پشت سر هم

 

چیدمان و نصب رولبرینگ مخروطی

در چیدمان و نصب بلبرینگ به صورت رو به رو ( جلو به جلو ) از یک حلقه یا بوش فاصله گذار بین کنس های بیرونی بلبرینگ استفاده می شود.

 

در چیدمان یا طراحی پشت به پشت از دو حلقه یا بوش فاصله گذار استفاده می شود که یکی بین کنس های بیرونی و دیگری بین کنس های داخلی بلبرینگها قرار میگیرد که این نوع نصب یا چیدمان قابلیت دادن تحمل بارهای ممان به رولبرینگها است.

 

در چیدمان یا طراحی پشت سر هم ، بار محوری فقط از یک سمت به بلبرینگ وارد می شود با این تفاوت که این بار توسط هر دو بلبرینگ تحمل می شود. در این چیدمان نیز یک حلقه یا بوش فاصله گذار بین کنس های بیرونی بلبرینگها و یکی از کنس های داخلی قرارداده می شود.

 

این نوع چیدمان و نصب بلبرینگها در مقابل ناهمراستایی شفت حساس بوده و موجب کوتاه شدن عمر بلبرینگ ها می شود و همچنین لقی داخلی این رولبرینگ ها با بوش فاصله گذار تنظیم می شود که هر مقدار تغییر در لقی نرمال بلبرینگ با پسوند C همراه با یکی از اعدد ۲ یا ۳ در شماره فنی بلبرینگ مشخص می شود.

 

 • خلیج بلبرینگ

 

 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ