خرابی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

باید در نظر داشت که خرابی بلبرینگ ها به علل مختلفی اتفاق می افتد اما نگهداری صحیح و شناخت علل خرابی آنها همیشه از خرابی زودرسی و عدم حصول بلبرینگ به طول عمر محاسبه شده، جلوگیری نموده تا سرانجام دراثر پدیده خستگی خراب شوند. بلبرینگ هایی که به دلایل غیر از خستگی معمول خراب می شوند، دچار خرابی زودرس شده اند و درواقع خرابی بلبرینگ ها از عوامل و علل مختلفی ناشی می شود که هر یک از این عوامل تأثیر خاصی بر روی بلبرینگ می گذارد که در نتیجه با بررسی بلبرینگ معیوب و خراب در بسیاری موارد می توان علت خرابی بلبرینگ را شناسایی نموده و از بروز مجدد آن جلوگیری کرد.

 

همچنین اگر محل های نشیمنگاه بلبرینگ در محور یا محفظه نسبت به یکدیگر خارج از مرکز باشند، عناصر غلتان در محلی که کمترین لقی وجود دارد فشرده شده که سبب افزایش فشار می شود و سطح کنس های بلبرینگ به صورت ورقه ورقه درآمده (مانند آنچه دراثر خستگی عادی پدید می آید)، که تراشیدن و دور کردن محور و محفظه بلبرینگ اشکال موجود را برطرف می نماید.

شناخت علل خرابی بلبرینگ ها با بررسی بلبرینگ معیوب و جلوگیری از بروز مجدد آن

 

 

اولین علائم خرابی بلبرینگ

اولین علائم خرابی بلبرینگ ناشی از خستگی ، لرزش و صدای بلبرینگ در حین کار می باشد. پوسته پوسته شدگی درسطح هر دو کنس بلبرینگ نمایشگر خستگی بلبرینگ براثر بار و سرعت چرخش می باشد.

 

خرابی بلبرینگ ها

 

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ

  • رایج ترین خرابی بلبرینگ ها و بررسی علت ها و روش پیشگیری از آنها بر روی هر کدام کلیک کنید ↓  ↓  ↓