برینل و دندانه شدن بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

در حقیقت برینل و دندانه شدن بلبرینگ از علل رایج در خرابی بلبرینگ ها می باشد که برینل شدن بلبرینگ وقتی رخ می دهد که مواد جامد زائد به بلبرینگ راه یابند و یا از خود اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ به علل مختلف جدا شده و محیط کارکرد بابرینگ را آلوده کرده که ایجاد تورفتگی و گودی در قسمتی از سطح کنس بلبرینگ که با ساچمه های بلبرینگ در تماس است کرده و موجب تغییر شکل پلاستیکی در اجزای غلتشی می شود و هنگامی که بلبرینگ تحت بار یا شوک سنگین لحضه ای قرار بگیرد و همچنین زمانی که ضربه مستقیم چکش یا ابزاری مانند آن به بلبرینگ وارد شود ، دندانه دندانه شدن علت خرابی بلبرینگ خواهد بود.

برینل و دندانه شدن بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

 

 

علل برینل شدن در خرابی بلبرینگ ها

 •  وارد شدن بار بسیارسنگین بر بلبرینگ

 • آلودگی به علت وجود مواد زائد جامد و سخت در بلبرینگ

 

 

علت دندانه دندانه شدن در خرابی بلبرینگ ها

 • نصب و جازدن بلبرینگ و همچنین خارج کردن درآوردن آن به روش های غلط و غیر اصولی
 • بکارگیری نادرست و غلط بلبرینگ ها

 

 

روش های پیشگیری از برینل شدن در خرابی بلبرینگ ها

 • بررسی بلبرینگ از لحاظ وجود بار بسیار سنگین بیش از حد اندازه بر روی آن و در صورت وجود داشتن ، حذف بار یا اصلاح بار

 • ارتقا کیفیت تجهیزات آب بندی در جهت بهبود آب بندی بلبرینگ
 • تمییز کردن و شستشوی دقیق شفت ( محور ) و محفظه بلبرینگ و حذف کردن مواد زاید از آنها
 • قبل از جازدن بلبرینگ
 • تصفیه کردن روغن روانکار بلبرینگ

 

 

روش های پیشگیری و جلوگیری از دندانه دندانه شدن در خرابی بلبرینگ ها

 • استفاده از روش های صحیح جازدن و درآوردن بلبرینگ ها

 • بکارگیری صحیح بلبرینگ از طریق رعایت استاندارد های کار با بلبرینگ

برینل و دندانه شدن بلبرینگ

برینل و دندانه شدن بلبرینگ

برینل و دندانه شدن بلبرینگ

برینل و دندانه شدن بلبرینگ

 • خلیج بلبرینگ

 

 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ