خلیج بلبرینگ

02133000105-6 | 02177619004-5

کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی آن

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی بلبرینگ ها که با C0 نشان داده می شود همانند ظرفیت بار دینامیکی بلبرینگ ها از اصول مهم و ضروری در توجه به کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی می باشد.

کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی

 

 

توجه به کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی در شرایط:

  • دوران بلبرینگ در سرعت‌های کم (n<10r/min)
  • حرکات نوسانی آرام
  • بلبرینگساکن ولی تحت بار برای مدت زمان زیاد

 

همچنین محاسبه ضریب اطمینان برای کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی که در زمان کوتاه عمل می‌کنند نظیر:

شوک ها

و

بار های حداکثر توان بلبرینگ

در بلبرینگ های در حال دوران ( تحت بار دینامیکی ) یا بلبرینگ های ساکن اهمیت بسیاری دارد.

 

 

استاندارد کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی آن

ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ ها مطابق با استاندارد ISO 76:1987 معادل با تنش سطحی در مرکز اجزای غلتنده یا همان سطح غلتش بلبرینگ با وجود داشتن بیشترین بار به صورت زیر می باشد:

۴۶۰۰ Mpa برای بلبرینگ های خود تنظیم

۴۲۰۰ Mpa برای بلبرینگ های دیگر

۴۰۰۰ Mpa برای همه رولبرینگ ها

 

این تنش باعث تغییر شکل دائمی به اندازه تقریبی ۰٫۰۰۰۱ قطر ساچمه بلبرینگ بر روی آن یا سطح غلتش بلبرینگ می شود که برای:

  • بلبرینگ های شعاعی ، بار شعاعی خالص
  • و برای بلبرینگ های محوری ، بار محوری خالص

که در مرکز عمل می‌کند در نظر گرفته می‌شود.

 

 

ظریب اطمینان کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی آن

بارهای استاتیکی وارد بر بلبرینگ با محاسبه ضریب اطمینان استاتیکی آن که در زیر تعریف شده است :

S0=Co/Po

Co=  ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی، kN

Po=  بار معادل استاتیکی وارد بر بلبرینگ، kN

S0= ضریب اطمینان استاتیکی بلبرینگ

 

باید توجه داشت که در محاسبات بار استاتیکی معادل بلبرینگ باید حداکثر بار وارد بر بلبرینگ در نظر گرفته شود و اطلاعات بیشتر در رابطه با مقادیر ضریب اطمینان و محاسبه آن نیز در وبسایت خلیج بلبرینگ آورده شده است.

پیمایش به بالا
استعلام قیمت و مشاوره خرید