خلیج بلبرینگ

02133000105-6 | 02177619004-5

مراحل انتخاب نوع بلبرینگ

 

مراحل انتخاب نوع بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

با توجه به تنوع بسیار گسترده بلبرینگ ها به منظور طی کردن صحیح مراحل انتخاب نوع بلبرینگ مناسب در شرایط خاص کارکرد ، اجرای مراحل زیر پیشنهاد می گردد.

 

 

بررسی مراحل انتخاب نوع بلبرینگ

 

۱- توجه به روش نصب از مراحل انتخاب نوع بلبرینگ

جهت انتخاب بلبرینگ مناسب با شرایط کاری (بلبرینگ شیار عمیق، بلبرینگ کف گرد، رولبرینگ مخروطی و …) و نصب بلبرینگ موارد زیر مدنظر قرار می گیرند:

 • فضای محل نصب بلبرینگ
 • میزان بار وارد بر بلبرینگ ، راستا و نوع بار وارده
 • سرعت چرخش بلبرینگ
 • میزان دقت دستگاه
 • مشخصه صدای بلبرینگ ، ضریب اصطکاک بلبرینگ ، صلبیت بلبرینگ
 • عدم همراستایی و هم محوری در محور و محفظه (نشیمنگاه بلبرینگ)
 • سهولت نصب بلبرینگ ( مونتاژ یا جازدن بلبرینگ ) و بیرون آوردن بلبرینگ ( دمونتاژ یا دراوردن بلبرینگ )
 • چیدمان بلبرینگ ها
 • هزینه اجرای طرح

 

 

۲- بررسی ابعاد در انتخاب بلبرینگ مناسب

در محاسبه ابعاد بلبرینگ موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:

 • مشخصه ابعادی محل نصب بلبرینگ
 • عمر بلبرینگ و دوره های تعمیر و نگهداری پیشنهادی
 • بار دینامیکی معادل بلبرینگ
 • بار استاتیکی معادل بلبرینگ
 • سرعت بلبرینگ
 • ضریب اطمینان بلبرینگ

 

 

۳- مقدار تلرانس جهت انتخاب نوع بلبرینگ

انتخاب مقدار تلرانس بلبرینگ ها با توجه به موارد زیر صورت می پذیرد:

 • میزان دقت بلبرینگ
 • مشخصه صدای بلبرینگ ، ضریب اصطکاک بلبرینگ
 • سرعت بلبرینگ

 

 

۴- توجه به تلرانس بلبرینگ و انطباق در جهت مراحل انتخاب  نوع بلبرینگ

به طور کلی جهت انتخاب میزان تلرانس بلبرینگ یا لقی داخلی بلبرینگ (clearance) و نوع انطباق بلبرینگ ( انطباق پرسی ، انطباق عبوری ، انطباق آزاد ) آن جهت نصب و بیرون آوردن بلبرینگ موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:

 • مقدار بار وارد بر بلبرینگ و نوع بار
 • دمای محیط کار بلبرینگ
 • جنس ، ابعاد و تلرانس محور (shaft) و محفظه (housing) محل نصب بلبرینگ
 • اختلاف دمای حلقه خارجی و داخلی بلبرینگ
 • سرعت بلبرینگ
 • آلودگی محیط کار بلبرینگ
 • بار اولیه بلبرینگ یا پیش بار بلبرینگ (preload)

 

 

۵- انتخاب بلبرینگ با توجه به جنس و نوع قفسه بلبرینگ

موارد تاثیر گذار در انتخاب جنس و نوع قفسه بلبرینگ به شرح ذیل می باشند:

 • سرعت بلبرینگ
 • صدای بلبرینگ
 • آلودگی محیط کار بلبرینگ
 • دمای محیط کار بلبرینگ
 • انتخاب نوع ماده برای روانکاری بلبرینگ

 

 

۶- مدنظر داشتن شرایط خاص محیط کار بلبرینگ جهت انتخاب بلبرینگ مناسب

چنانچه محیط کار بلبرینگ از شرایط خاصی نظیر محیط های با دمای بالا ، وجود آب دریا ، خلاء ، حلالهای شیمیایی ، محیط غبار آلود ، گازی و مغناطیسی و … برخوردار است، در این حالات انتخاب نوع بلبرینگ و جنس بلبرینگ و علاوه بر آن میزان سختی حجمی و سطحی بلبرینگ و نوع ماده روانکار با توجه به شرایط محیط کارکرد بلبرینگ انتخاب می شود و بهتر است با شرکت های تولید کننده بلبرینگ مشورت لازم صورت پذیرد.

 

 

۷- بررسی روانکاری بلبرینگ و تجهیزات آب بندی بلبرینگ در انتخاب بلبرینگ

انتخاب نوع ماده روانکار و تجهیزات آب بندی با عنایت به موارد زیر صورت می پذیرد:

 • دمای محیط و دمای کار بلبرینگ
 • سرعت بلبرینگ
 • روش روانکاری بلبرینگ و نوع ماده روانکار
 • آلودگی محیط

 

 

۸- در نظر گرفتن نحوه نصب بلبرینگ (مونتاژmounting) و نحوه بیرون آوردن بلبرینگ (دمونتاژdismounting)

یکی دیگر از پارامترهای مورد توجه در انتخاب بلبرینگ و روش نصب یا جازدن بلبرینگ و خارج کردن یا دراوردن بلبرینگ با توجه به محدودیت های ابعاد بلبرینگ ، محور و محفظه می باشد.

 

مراحل انتخاب نوع بلبرینگ

 

پیمایش به بالا
استعلام قیمت و مشاوره خرید