خلیج بلبرینگ

02133000105-6 | 02177619004-5

عدم همراستایی

عدم همراستایی محور یا همان شفت در واقع و از لحاظ علمی یعنی از بین رفتن تراز بین محور ( یا همان شفت ) و بلبرینگ که به دلیل خمش یا جا بجایی شفت دوران کننده دستگاه ایجاد می شود و این عدم همراستایی به دلایل مختلفی مانند :

ماشینکاری دقیق نشدن نشیمنگاه یا همان هوزنگ بلبرینگ

و یا زمانی که طول شفت بین دو بلبرینگ بیش از حد استاندارد بلند باشد ، بوجود می آید.

 

توجه به عدم همراستایی محور در انتخاب بلبرینگ ها

 

بلبرینگ های مقاوم در برابر عدم همراستای شفت یا همان محور دوران کننده

بلبرینگ های خود تنظیم نظیر بلبرینگ های زیر می باشند :

این قابلیت و ویژگی خود تنظیمی بودن برای این توع از بلبرینگ ها سبب شده است بلبرینگ قادر به تحمل عدم همراستایی شفت شده و همچنین بلبرینگ در همان زمان کارکرد قادر به تحمل خطا های ناشی از عدم ماشینکاری دقیق و نصب اولیه ( چیدمان یا انطباق بلبرینگ ها ) شود.

باید توجه داشت که بلبرینگ های صلب ( تفکیک ناپدیر Rigid Bearings ) مانند بلبرینگ های شیار عمیق و رولبرینگ های استوانه‌ ای به هیچ عنوان قادر به تحمل عدم همراستای محور یا شفت دوران کننده نیستند.

عدم همراستایی

 

بلبرینگ‌ های کف‌ گرد ، بلبرینگ های خود تنظیم و بلبرینگ های سوزنی خود تنظیم می توانند عدم همراستایی محوری اولیه ناشی از خطای ماشینکاری شفت و همچنین نصب و جازدن اولیه بلبرینگ ها را تحمل کنند ( البته تا اندازه ای).

پیمایش به بالا
استعلام قیمت و مشاوره خرید