خلیج بلبرینگ

02133000105-6 | 02177619004-5

بار دینامیکی و استاتیکی مبناء بلبرینگ

طبق تعریف بار دینامیکی و استاتیکی مبناء بلبرینگ

 

  • بار زمانی دینامیکی است که

بر بلبرینگ در حال چرخش به صورت شعاعی (در بلبرینگ های شعاعی ) و یا به صورت محوری ( در بلبرینگهای محوری – کف گرد ) با مقدار و راستای ثابت وارد شود

 

  • بار دینامیکی مبناء بلبرینگ

عبارت است از مقدار بار دینامیکی وارد بر بلبرینگ که تحت اثر آن در ده درصد از بلبرینگ های مورد آزمایش ، پس از یک میلیون دور چرخش کنس داخلی نسبت به کنس خارجی ( در حالیکه کنس خارجی ثابت است و یا بلعکس ) اولین آثار خستگی بلبرینگ پدیدار شود.

در واقع بار دینامیکی مبنا بیانگر مقاومت بلبرینگ در مقابل

  • خستگی غلتشی

می باشد که در بلبرینگ های شعاعی بار شعاعی دینامیکی مبناء و در بلبرینگ های محوری بار محوری دینامیکی مبناء نامیده شده و عموماً با حروف  نمایش داده می شوند.

بار دینامیکی و استاتیکی مبناء بلبرینگ

بار استاتیکی مبناء بلبرینگ چیست

مجدداً طبق تعریف بار دینامیکی و استاتیکی مبناء بلبرینگ

  • بار را وقتی استاتیکی می نامیم که

بر بلبرینگ ساکن

و یا

بلبرینگی که با سرعت خیلی کم دوران کند

به صورت ثابت، ارتعاشی و یا ضربه ای اعمال شود.

 

بدیهی است در صورت افزایش بیش از حد مجاز بار، تغییر شکل دایمی بر روی اجزای غلتشی ( ساچمه بلبرینگ ) و یا شیار کنس های بلبرینگ ایجاد می گردد.

لذا

  • بار استاتیکی مبناء

حداقل نیروی استاتیکی است که سبب تنش تماسی بین اجزای غلتشی و شیار کنس های بلبرینگ می گردد که حد نهایی این تنش در بلبرینگ های مختلف به شرح زیر می باشد.

تاثیر مستقیم مقدار بار دینامیکی و استاتیکی مبناء بلبرینگ بر عمر بلبرینگ

افزایش بار استاتیکی بگونه ای که تولید تنش های تماسی بیش از مقادیر فوق الذکر نماید موجب

  • تغییر شکل پلاستیکی در ساچمه ها
  •  و شیار روی کنس های بلبرینگ

به میزان تقریبی بیش از ۰٫۰۰۰۰۱ برابر قطر یک عدد از ساچمه های بکار رفته در بلبرینگ می شود.

بار استاتیکی مبنا بیانگر میزان تحمل بلبرینگ در مقابل تنش های تماسی بوده و در بلبرینگ های شعاعی ، بار شعاعی استاتیکی مبنا و در بلبرینگهای محوری بار محوری استاتیکی مبنا نامیده می شود که با حروف  نمایش داده می شوند. مقادیر درج شده در جدول مشخصات بلبرینگ ها برای شرایطی که در تعریف بار دینامیکی و استاتیکی مبنا بیان گردید، به دست آمده است، که مقداری است پیشنهادی و بدیهی است تغییر مقادیر آنها تاثیر مستقیم بر طول عمر بلبرینگ خواهد گذاشت.

 

پیمایش به بالا
استعلام قیمت و مشاوره خرید