خلیج بلبرینگ

02133000105-6 | 02177619004-5

آب بندی بلبرینگ ها

باید به این نکته توجه داشت که کاسه نمد بلبرینگ ها به عنوان یکی اجزاء تشکیل دهنده بلبرینگ در آب بندی بلبرینگ ها (sealing devices) نه تنها از ورود اشیاء خارجی (گرد و خاک، آب، پودرفلزات) به داخل محفظه بلبرینگ (هوزینگ) حفاظت می کنند، بلکه از نشت روانکار نیز جلوگیری بعمل می آورند و چنانچه به طور رضایت بخشی عمل نکنند، ورود ذرات خارجی و یا نشت روانکار سبب آسیب رسانی به بلبرینگ و خرابی زودرس آن می شود. بعضی از بلبرینگ ها خودشان به صورت یکپارچه دارای کاسه نمدها هستند و بعضی دیگر نیز جدای از بلبرینگ بکار برده میشوند که به دو نوع تماسی یا مالشی و غیر تماسی یا غیر مالشی تقسیم شده اند.

 تاثیر کاسه نمد ها در آب بندی بلبرینگ ها

 

انواع مختلفی از بلبرینگها با حفاظ فلزی و یا کاسه نمد تماسی در یک یا دو طرف بیرینگ تولید می شوند. این بلبرینگ ها یک راه‌حل اقتصادی برای اکثر مسائل آب‌بندی می‌باشند که صرفه‌جویی در فشا نیز می‌شوند. بیرینگ‌ها با حفاظ فلزی و یا آب‌بندی تماسی در دو طرف محتوی گریس بلبرینگ بوده و نیاز به تعمیر و نگهداری ندارند. طرح آب‌بندها در بخش مربوط به هر نوع بیرینگ آورده شده است.

بلبرینگ ‌ها با حفاظ فلزی
بیرینگ‌ها با حفاظ فلزی ‌(شکل ۴۸) در چیدمان‌هایی استفاده می‌شوند که آلودگی زیاد نمی‌باشدو خطر وجود آب و بخار وجود ندارد. همچنین در کاربردهایی که کاهش اصطکاک به سرعت یا دمای کارکرد لازم می‌باشد نیز از حفاظ فلزی استفاده می‌شود.

 

ویژگی یک کاسه نمد خوب در آب بندی بلبرینگ ها :

 • از تولید اصطکاک بیش از حد جلوگیری کنند
 •  تعمیر و تعویض آنها به سادگی انجام پذیرد
 • تا حد ممکن قیمت پایینی داشته باشند

نحوه انتخاب کاسه نمد در آب

بندی بلبرینگ ها

در انتخاب کاسه نمد بلبرینگ پارامترهایی نظیر

 • نوع روانکاری بلبرینگ ،
 • سرعت دوران بلبرینگ ،
 • وضعیت محور یا همان شفت دوران کننده (افقی یا عمودی) ،
 • میزان ناهمراستایی محور و محفظه نسبت به هم ،
 • مقدار فضای موجود برای بلبرینگ انتخاب شده  ،
 • محیط کارکرد بلبرینگ ،
 • میزان اصطکاک و یا فشار یا بار وارده
 • و حرارت ناشی از تجهیزات آب بندی بلبرینگ ها ( که امروزه از کاسه نمد ها یا همان آب بندهای کم اصطکاک در ورژن های جدید استفاده می شود . چرا که حرارت تولید شده در دستگاه را به میزان قابل توجهی کاهش میدهند )

درنظر گرفته می شود.

هر کدام از عوامل فوق باید به دقت در جایگاه خودشان مورد بررسی قرار گیرند، چراکه کاسه نمد ها نقش اساسی در نگهداری روانکار ( گریس یا روغن ) و عدم ورد اشیا خارجی به بلبرینگ ( آلودگی هایی نظیر براده آهن ) ایفا می کنند.

آب بندی بلبرینگ ها

پیمایش به بالا
استعلام قیمت و مشاوره خرید