نصب بلبرینگ به صورت شناور | خلیج بلبرینگ

چیدمان یا نصب بلبرینگ به صورت شناور در یک مجموعه دوران کننده ( دستگاه در حال کار ) در مواردی که دقت حرکت محوری شفت چندان حائز اهمیت نبوده راه حلی اقتصادی می باشد زیرا در این روش به دلیل زیاد بودن لقی یا تلرانس های موجود قابلیت حرکت محوری شفت نسبت به محفظه بلبرینگ یا هوزنگ و یا نشیمنگاه بلبرینگ وجودخواهد داشت.بطور مثال بلبرینگ های شیار عمیق ، بلبرینگ های خود تنظیم و رولبرینگهای کروی ؛ بلبرینگ هایی هستند که در چیدمان شناور بکار می روند (بلبرینگ های شناور ) و انطباق یکی از کنس های دو بلبرینگ که عموماً کنس خارجی آن می باشد برروی محفظه یا هوزینگ ، آزاد می باشد تا قابلیت جابجایی را به بلبرینگ بدهد.

 

به هر حال این لقی یا تلرانس بلبرینگ نباید آنقدر زیاد باشد که هنگام تغییر جهت نیروی محوری ، شفت تقه بزند. در صورت بکارگیری رولبرینگ استوانه ای نوع NJ بعنوان بلبرینگ شناور با توجه به این که کنس داخلی و کنس خارجی بلبرینگ جدا شونده می باشند می توان کنس خارجی و داخلی آن را بر روی شفت و محفظه به صورت پرسی جازد. بلبرینگ های تماس زاویه ای و رولبرینگ های مخروطی برای چیدمان بلبرینگ شناور مناسب نبوده زیرا نیاز به تنظیم دارند.

 

 

نمونه ای از نصب بلبرینگ به صورت شناور در تصویر زیر

 

جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید

نصب بلبرینگ به صورت شناور

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ