سایش و کچلی بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

در واقع سایش و کچلی بلبرینگ که از علل خرابی بلبرینگ ها می باشد ، در حقیقت دو پدیده با علت یکسان اما اثر متفاوت بر روی بلبرینگ ها می باشند که سایش بلبرینگ همان اثر لغزش اجزای غلتشی بلبرینگ ها( کنس ها و ساچمه های بلبرینگ ) بر روی یکدیگر یا بر لبه های کنس و لبه های قفسه انواع بلبرینگ ها و همچنین بر شیار حلقه راهنمای بلبرینگ ها می باشد.

 

سایش و کچلی بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

کچلی بلبرینگ هم همان سایش بلبرینگ اما با بار ضربه ای یا ارتعاش همراه است که ضربه های شوک گونه و ارتعاش در حین سایش قسمت هایی از سطح بلبرینگ را کنده که اصطلاحا و عامیانه کچلی بلبرینگ گفته می شود.

 

علت سایش در خرابی بلبرینگ ها

 • مناسب نبودن روانکاری بلبرینگ یا کافی نبودن آن
 • آلودگی به علت ورود انواع مواد زائد به درون بلبرینگ

 

علت کچلی بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

 • همان علل سایش بلبرینگ و وجود بار همراه با ارتعاش و شوک صربه ای

 

روش های پیشگیری از سایش بلبرینگ ها

 • بررسی رونکار بلبرینگ و جایگزینی رونکار مناسب جهت اصلاح و انتخاب یک روش صحیح روانکاری بلبرینگ
 • تصفیه مداوم روغن 
 • ارتقای سیستم و تجهیزات آب بندی جهت بهبود آب بندی بلبرینگ

 

روش های پیشگیری از کچلی بلبرینگ ها

 • بررسی کردن وجود ارتعاش در چرخش بلبرینگ و حذف عامل آن
 • افزایش انطباق داخلی یا تلرانس بلبرینگ جهت جلوگیری از سایش اجزای بلبرینگ و کم کردن ارتعاش
 • افزایش صلبیت ( استحکام ) محور یا شفت جهت از بین بردن ارتعاش 

سایش و کچلی بلبرینگ

سایش و کچلی بلبرینگ

سایش و کچلی بلبرینگ

سایش و کچلی بلبرینگ

 • خلیج بلبرینگ

 

 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ