شناخت بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

برای آشنای بیشتر با بلبرینگ شناخت بلبرینگ کارکرد بلبرینگ ، باید ابتدا بدانیم که بلبرینگ ( بیرینگ ) در واقع همان یاتاقان و از نوع غلتشی آن است ( حرکت آن بوسیله ساچمه ها حالت غلتیدن دارد ) که کاربرد وسیعی در ابزارها و دستگاه های مختلف دارند و باعث راحتی و نرمی حرکت آنها می شوند. هر چیزی که میچرخد یا بوسیله بوش ها ( یاتاقان ) است و یا بوسیله بلبرینگها این چرخش را انجام میدهد.

 

کلمه بلبرینگ

 

  • از دو بخش مجزای ball به معنی توپ
  • و  bearing به معنای تحمل‌کردن یا کشیدن بار

 

تشکیل شده ‌است.

 

البته خود بلبرینگ یک نوع از انواع مختلف بیرینگ ها است؛

 

ولی چون در ایران همه مردم انواع بیرینگها را به اسم بلبرینگ می شناسند ما هم در اینجا بیرینگ را با توجه به عرف ، بلبرینگ می گوییم.

 

وظیفه اصلی همه انواع بلبرینگ ها :

  • کاهش شدت اصطکاک بین سطوح در حال حرکت می باشد

( محور یا شفت در حال چرخش و محفظه بلبرینگ یا همان بدنه دستگاه که ثابت می باشد )

که مانع ازکشیده‌ شدن این سطوح بر روی هم شده و سطح تماس آنها را کاهش می‌دهد.

بلبرینگها بوسیله ساچمه ‌های گردی که دارد

و همچنین دو کنس که دارای سطوح صیقلی و صاف هستند این کار را به خوبی انجام می دهند.

بلبرینگ شناخت بلبرینگ کارکرد بلبرینگ

 چرا بلبرینگ اختراع شد و چرا از آن استقاده می کنیم | بلبرینگ شناخت بلبرینگ کارکرد بلبرینگ

اختراع بلبرینگ از آنجا به ذهن بشر خطور کرد که پی به این نکه برد به گردش در آوردن اجسام ( غلتش یا حرکت غلتشی ) بسیار ساده تر و آسانتر از ساییدن آن ها ( لغزش یا حرکت لغزشی ) بر روی هم می باشد. مثلا: چرخ های دوچرخه را مانند نقش ساچمه در بلبرینگها تصور کنید که اگر به جای چرخ چیزی مانند اسکی را به جای آن قرار دهیم آنوقت حرکت دادن آن بسیار مشکل خواهد بود و علت هم بوجود آمدن نیروی اصطکاک زیاد در جهت عکس حرکت دوچرخه طبق قانون سوم نیوتن است. پس دو سطحی که بر روی هم حرکت می کنند اگر بر روی هم بغلتند (حرکت غلطشی ) بسیار آسان تر از آن خواهد بود که بر روی هم بلغزند ( حرکت لغزشی ) یا سربخورند.

 

نحوه عملکرد بلبرینگها یا چگونگی کار کردن یک بلبرینگ | بلبرینگ شناخت بلبرینگ کارکرد بلبرینگ

در حقیقت اساس کارکرد بلبرینگ ها این است که:

  • آنها فشار یا بار وارده بر خود را که از بیرون بلبرینگ به ساچمه ها‌ وارد می ‌شود را به وسیله گرد بودن ساچمه ‌ها ، این بار یا فشار را در نقطه ی تماس دو سطحی که بر روی هم حرکت می کنند کوچک کرده و برای آن دو ( برای مثال دوچرخه و زمین ) حرکتی بسیار نرمی را ایجاد کنند.

 

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ