بلبرینگ اصلی | خلیج بلبرینگ

در مورد نحوه تشخیص بلبرینگ اصلی از بلبرینگ تقلبی ، بسیار گفته و نوشته شده ؛ ولی هیچ کدام نمی تواند مانند دیدن خود بلبرینگ اصلی حتی به صورت تصویر ، به کسی که می خواهد بلبرینگ اصل را بشناسد کمک کند.

 

تشخیص انواع مختلف بلبرینگ اصلی از روی تصویر آنها

از این روی بر آن شدیم که تصاویری با کیفیت و واضل از انواع مختلف بلبرینگ اصلی در مارک های معروف را در وبسایت خلیج بلبرینگ قرار دهیم تا همیاری و مساعدتی باشد به شما صنعتگران عزیز میهن عزیزمان ایران. طبیعتا ما در اینجا از همه انواع و مارک های مختلف بلبرینگ ، تصویر نگذاشته ایم و این کار تقریبا غیر ممکن است .ولی با دقت در این تصاویر و مقایسه با یکدیگر یک دید کلی نسبت به خصوصیات بلبرینگ های اصلی بدست خواهید آورد و امیدواریم که همین نگرش به شما عزیزان جهت خرید و سفارشات یاری رساند.

 

 

مهمترین این تصاویر و بیشترین تعداد تصویر ، مربوط به بلبرینگ اس کا اف ( SKF ) است و دلیل آن هم زیاد بودن تقلب در آن به دلیل درخواست های زیاد از این مارک بلبرینگ می باشد و همین تقاضا های زیاد هم خود عاملی برای سودجویی متقلبین شده. البته از طرفی خود خریداران هم از این جهت که برای خرید برند SKF اصرار و پافشاری میکنند ، بی تقصیر نیستند و باید توجه داشت که درست است که اولین بلبرینگی که به صورت وسیع وارد ایران شد “اس کا اف” بود ولی امروز بسیاری از شرکت های اروپایی و ژاپنی تولید کننده بلبرینگ با برترین تکنولوژی ها اقدام به تولید میکنند و چه بسا اگر از “اس کا اف” بالاتر نباشند ، کمتر نیستند.

 

 

تصاویری از انواع بلبرینگ اصل در مارک ها و برند های معروف جهان

  • بلبرینگ SKF اصلی

  • بلبرینگ FAG اصلی

  • بلبرینگ Timken اصلی

  • بلبرینگ NTN,KOYO,NSK,INA اصلی

 

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ

تصاویر بلبرینگ اصلی skf

بلبرینگ اصلی skf (139)بلبرینگ اصلی skf (140)بلبرینگ اصلی skf (141)بلبرینگ اصلی skf (142)بلبرینگ اصلی skf بلبرینگ اصلی skf (137)بلبرینگ اصلی skf (136)بلبرینگ اصلی skf (135)بلبرینگ اصلی skf (134)بلبرینگ اصلی skf (133)بلبرینگ اصلی skf (132)بلبرینگ اصلی skf (126)بلبرینگ اصلی skf (127)بلبرینگ اصلی skf (128)بلبرینگ اصلی skf (129)بلبرینگ اصلی skf (130)بلبرینگ اصلی skf (131)بلبرینگ اصلی skf (125)بلبرینگ اصلی skf (124)بلبرینگ اصلی skf (123)بلبرینگ اصلی skf (122)بلبرینگ اصلی skf (121)بلبرینگ اصلی skf (120)بلبرینگ اصلی skf (114)بلبرینگ اصلی skf (115)بلبرینگ اصلی skf (116)بلبرینگ اصلی skf (117)بلبرینگ اصلی skf (118)بلبرینگ اصلی skf (119)بلبرینگ اصلی skf (113)بلبرینگ اصلی skf (112)بلبرینگ اصلی skf (111)بلبرینگ اصلی skf (110)بلبرینگ اصلی skf (109)بلبرینگ اصلی skf (108)بلبرینگ اصلی skf (107)بلبرینگ اصلی skf (106)بلبرینگ اصلی skf (105)بلبرینگ اصلی skf (104)بلبرینگ اصلی skf (103)بلبرینگ اصلی skf (102)بلبرینگ اصلی skf (96)بلبرینگ اصلی skf (97)بلبرینگ اصلی skf (98)بلبرینگ اصلی skf (99)بلبرینگ اصلی skf (100)بلبرینگ اصلی skf (101)بلبرینگ اصلی skf (95)بلبرینگ اصلی skf (94)بلبرینگ اصلی skf (93)بلبرینگ اصلی skf (92)بلبرینگ اصلی skf (91)بلبرینگ اصلی skf (90)بلبرینگ اصلی skf (89)بلبرینگ اصلی skf (88)بلبرینگ اصلی skf (87)بلبرینگ اصلی skf (86)بلبرینگ اصلی skf (85)بلبرینگ اصلی skf (84)بلبرینگ اصلی skf (78)بلبرینگ اصلی skf (79)بلبرینگ اصلی skf (80)بلبرینگ اصلی skf (81)بلبرینگ اصلی skf (82)بلبرینگ اصلی skf (83)بلبرینگ اصلی skf (77)بلبرینگ اصلی skf (76)بلبرینگ اصلی skf (75)بلبرینگ اصلی skf (74)بلبرینگ اصلی skf (73)بلبرینگ اصلی skf (72)بلبرینگ اصلی skf (71)بلبرینگ اصلی skf (70)بلبرینگ اصلی skf (69)بلبرینگ اصلی skf (68)بلبرینگ اصلی skf (67)بلبرینگ اصلی skf (66)بلبرینگ اصلی skf (60)بلبرینگ اصلی skf (61)بلبرینگ اصلی skf (62)بلبرینگ اصلی skf (63)بلبرینگ اصلی skf (64)بلبرینگ اصلی skf (65)بلبرینگ اصلی skf (59)بلبرینگ اصلی skf (58)بلبرینگ اصلی skf (57)بلبرینگ اصلی skf (56)بلبرینگ اصلی skf (55)بلبرینگ اصلی skf (54)بلبرینگ اصلی skf (53)بلبرینگ اصلی skf (52)بلبرینگ اصلی skf (51)بلبرینگ اصلی skf (50)بلبرینگ اصلی skf (49)بلبرینگ اصلی skf (48)بلبرینگ اصلی skf (47)بلبرینگ اصلی skf (46)بلبرینگ اصلی skf (45)بلبرینگ اصلی skf (44)بلبرینگ اصلی skf (43)بلبرینگ اصلی skf (42)بلبرینگ اصلی skf (41)بلبرینگ اصلی skf (40)بلبرینگ اصلی skf (39)بلبرینگ اصلی skf (38)بلبرینگ اصلی skf (37)بلبرینگ اصلی skf (36)بلبرینگ اصلی skf (35)بلبرینگ اصلی skf (34)بلبرینگ اصلی skf (33)بلبرینگ اصلی skf (32)بلبرینگ اصلی skf (31)بلبرینگ اصلی skf (30)بلبرینگ اصلی skf (24)بلبرینگ اصلی skf (26)بلبرینگ اصلی skf (27)بلبرینگ اصلی skf (28)بلبرینگ اصلی skf (29)بلبرینگ اصلی skf (23)بلبرینگ اصلی skf (22)بلبرینگ اصلی skf (21)بلبرینگ اصلی skf (20)بلبرینگ اصلی skf (19)بلبرینگ اصلی skf (18)بلبرینگ اصلی skf (17)بلبرینگ اصلی skf (16)بلبرینگ اصلی skf (15)بلبرینگ اصلی skf (14)بلبرینگ اصلی skf (13)بلبرینگ اصلی skf (12)بلبرینگ اصلی skf (6)بلبرینگ اصلی skf (7)بلبرینگ اصلی skf (8)بلبرینگ اصلی skf (9)بلبرینگ اصلی skf (10)بلبرینگ اصلی skf (11)بلبرینگ اصلی skf (5)بلبرینگ اصلی skf (4)بلبرینگ اصلی skf (3)بلبرینگ اصلی skf (2)بلبرینگ اصلی skf (1)

 

 

 

 

تصاویر بلبرینگ اصلی FAG

بلبرینگ اصلی FAG (2)بلبرینگ اصلی FAG (3)بلبرینگ اصلی FAG (4)بلبرینگ اصلی FAG (5)بلبرینگ اصلی FAG (6)بلبرینگ اصلی FAG (7)بلبرینگ اصلی FAG (8)بلبرینگ اصلی FAG (9)بلبرینگ اصلی FAG (10)بلبرینگ اصلی FAG (11)بلبرینگ اصلی FAG (12)بلبرینگ اصلی FAG (13)بلبرینگ اصلی FAG (14)بلبرینگ اصلی FAG (15)بلبرینگ اصلی FAG (16)بلبرینگ اصلی FAG (17)بلبرینگ اصلی FAG (18)بلبرینگ اصلی FAG (19)بلبرینگ اصلی FAG (20)بلبرینگ اصلی FAG (21)بلبرینگ اصلی FAG (22)بلبرینگ اصلی FAG (23)بلبرینگ اصلی FAG (24)بلبرینگ اصلی FAG (25)بلبرینگ اصلی FAG (26)بلبرینگ اصلی FAG (27)بلبرینگ اصلی FAG (28)بلبرینگ اصلی FAG (29)بلبرینگ اصلی FAG (30)بلبرینگ اصلی FAG (31)بلبرینگ اصلی FAG (32)بلبرینگ اصلی FAG (33)بلبرینگ اصلی FAG (34)بلبرینگ اصلی FAG (35)بلبرینگ اصلی FAG (36)بلبرینگ اصلی FAG

 

 

 

 

تصاویر بلبرینگ اصلی Timken

بلبرینگ اصلی timken (2)بلبرینگ اصلی timken (3)بلبرینگ اصلی timken (4)بلبرینگ اصلی timken (5)بلبرینگ اصلی timken (6)بلبرینگ اصلی timken (7)بلبرینگ اصلی timken (8)بلبرینگ اصلی timken (9)بلبرینگ اصلی timken (10)بلبرینگ اصلی timken (11)بلبرینگ اصلی timken (12)بلبرینگ اصلی timken (13)بلبرینگ اصلی timken (14)بلبرینگ اصلی timken (15)بلبرینگ اصلی timken (16)بلبرینگ اصلی timken (17)بلبرینگ اصلی timken (18)بلبرینگ اصلی timken (19)بلبرینگ اصلی timken (20)بلبرینگ اصلی timken (21)بلبرینگ اصلی timken (22)بلبرینگ اصلی timken (23)بلبرینگ اصلی timken (24)بلبرینگ اصلی timken (25)بلبرینگ اصلی timken (26)بلبرینگ اصلی timken (28)بلبرینگ اصلی timken (29)بلبرینگ اصلی timken (30)بلبرینگ اصلی timken (31)بلبرینگ اصلی timken

 

 

تصاویر بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA

بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (2)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (3)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (4)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (5)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (6)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (7)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (8)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (9)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (10)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (11)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (12)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (13)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (14)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (15)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (16)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (17)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (18)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (19)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (20)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (21)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (22)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (23)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (24)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (25)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (26)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (27)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (28)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (29)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (30)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (31)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (32)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (33)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (34)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (35)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (36)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (37)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (38)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (39)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (40)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (41)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (42)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (43)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (44)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (45)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (46)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (47)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (48)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (49)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (50)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (51)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (52)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA (53)بلبرینگ اصلی NTN,KOYO,NSK,INA