گیرپاژ بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

در واقع گیرپاژ بلبرینگ ها زمانی رخ می دهد که اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ به علت حرارت بالا یا زبری سطوح خود بلبرینگ ، به حالت  ذوب درآمده و به یکدیگر می چسبند و مانع از چرخش بلبرینگ می شوند. در چنین حالتی به علت کاهش سختی بلبرینگ و چرخش المان های غلطان بلبرینگ بر روی سطوح ناهموار شده بر اثر گیرپاژ ( حرکت ساچمه ها بر روی کنس های بلبرینگ ) ، دیگر به هیچ عنوان استفاده از آن بلبرینگ ممکن نیست.

گیرپاژ بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

 

 

علل گیرپاژ بلبرینگ ها

  • تولید حرارت بالا در زمان کارکرد بلبرینگ به علت روانکار نامناسب
  • وجود بار اولیه زیاد بر روی بلبرینگ
  • کافی نبودن مقدار و مناسب نبودن ویسکوزیته روانکار بلبرینگ که موجب تماس نا مناسب ساچمه های بلبرینگ با کنس بلبرینگ شده است

 

روش پیشگیری از گیرپاژ بلبرینگها

بهبود بخشیدن به روانکار بلبرینگ از طریق انتخاب ویسکوزیته مناسب در آن شرایط کارکرد بلبرینگ و همچنین اضافه کردن EP به آن ( روانکار بلبرینگ ) و علاوه بر همه این ها افزایش مقدار روانکار هم از روش های بهبود روانکار مورد استفاده هستند.

گیرپاژ بلبرینگ

گیرپاژ بلبرینگ

گیرپاژ بلبرینگ

گیرپاژ بلبرینگ

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ