گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

سفتی یا نفوذ پذیری (penetration  ) گریس معیاری نسبی از قوام و استحکام گریس است که اهمیت زیاد آن به کاربرد وسیع گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ ها در همه صنایع سبک و سنگین بر میگردد. میزان سفتی گریس به مقدار درصد ماده غلیظ کننده گریس ، دمای کارکرد گریس ( که تعیین کننده گرانروی یا ویسکوزیته روغن پایه تشکیل دهنده گریس می باشد ) و شرایط کارکرد مکانیکی بلبرینگ که همان چرخش بلبرینگ است بستگی دارد.

 

 انتخاب درجه نفوذپذیری یا سفتی گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ ها

نحوه آزمایش درجه سفتی یا نفوذپذیری گریس در

 

 • آزمایش استاندارد ASTM و روش انجام آن بر روی انواع گریس

 

درجه سفتی گریس یا نفوذپذیری آن با استفاده از نتیجه آزمایش استاندارد ASTM تعیین می گردد.

 

این آزمایش به این شکل است که:

 

یک فلز مخروطی شکل را در گریس رها میکنند تا فرو رود و در واقع درجه سفتی گریس مساوی با:

 

ده برابر مقدار نفوذ پذیری فلز مخروطی که تحت اثر وزن خود بر حسب میلیمتر در داخل گریسی

 • با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد
 • به مدت پنج ثانیه قرار گرفته

می باشد.

 

درجه سفتی گریس یا نفوذپذیری آنها طبق شاخص تعیین شده از

 

 • سوی انجمن ملی روانکاری با گریس (national lubricating grease institute اNLG) تعیین شده

 

و ارتباط آن با مقدار نفوذ پذیری یا سفتی گریس با روش ASTM در جدول زیر آمده است.

گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ

 صدمات و آسیب های بلبرینگ که یک گریس خیلی نرم یا شل ( گریس با درجه سفتی یا نفوذپذیری کم ) و یک گریس خیلی سفت یا جامد ( گریس با درجه نفذپذیری یا سفتی زیاد ) به بلبرینگ وارد می کند

زیاد بودن درجه نفوذپذیری یا درجه سفتی گریس به منزله شل بودن آن و پایین بودن درجه NLGI گریس است.

گریسی که به طور نامناسب نرم یا شل باشد، به راحتی در برابر فشار از بلبرینگ خارج شده، یا چکه می کند.

گریس خیلی سفت از چرخش اجزای غلتشی که همان ساچمه های بلبرینگ است جلوگیری نموده و موجب

 • سرخوردن یا لغزش ساچمه

در مسیر حرکت بر روی کنس های بلبرینگ شده و آن را خط می اندازد.

درجه سفتی یا نفوذپذیری ( NLGI ) گریس در رونکاری صنعتی بلبرینگ ها

درجه سفتی گریس ها یا همان درجه NLGI گریس معمولاً دو یا سه می باشد و در روانکاری صنعتی بلبرینگ ها معمولا از درجه سفتی دو استفاده می شود  که بر روی قوطی گریس ها نوشته شده است.

 در مواردی که در موقع کارکرد بلبرینگ ارتعاش وجود داشته باشد، درجه سفتی گریس یا همان NLGI به تنهایی به حفظ و نگهداری گریس در داخل بلبرینگ کمک نمی کند بلکه گریس باید دارای پایداری مکانیکی کافی نیز باشد.

 تاثیر دما بر روی گریس

اهمیت انتخاب نوع ( درجه سفتی گریس یا NLGI گریس ) گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ ها با توجه به دمای محیط کارکرد بلبرینگ

 

انتخاب نوع گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ ها با توجه به

 

 • دمای محیط کارکرد بلبرینگ

 

بسیار حائز اهمیت می باشد. در مواقعی که محیط کاربرد بلبرینگ دما بالا یی را دارد، بسیاری از گریس های روان کننده نرم و شل شده و احتمال نشت روانکار را بالا می برند، در این شرایط از گریس با دمای بالا یا گریس نسوز استفاده می شود، در غیر این صورت گریس سریع اکسید شده و با از دست دادن روغن پایه  خود ، سفت شده و به بلبرینگ آسیب می رساند.

 

گریس های معمولی یا گریس هایی که نسوز نیستند در دما های خیلی پایین سخت شده و روانکاری به شکل نامناسب صورت می پذیرد و از چرخش ساچمه های بلبرینگ ممانعت بعمل می آورد، این حالت بیشتر در شروع کارکرد بلبرینگ هایی که تحت اثر بار کمی قرار گرفته اند دیده می شود. در این شرایط اجزای غلتان بلبرینگ ( ساچمه ها ) بجای غلتش ، بر روی مسیر حرکت، لغزیده ( لغزش یا سایش ) و بلبرینگ آسیب می بیند.

گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ

نرم یا شل شدن گریس در اثر نوسان و لرزش محیط کارکرد بلبرینگ

همچنین سیستم های نوسان کننده یا ارتعاش کننده ( دارای لرزش زیاد ) نیز باعث نرم شدن گریس می شوند، ولی خاصیت نرم شدن یا شل شدن گریس ناشی از لرزش یا نوسان، در گریس های مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است.

 

 • گریسی که در برابر نوسانات یا ارتعاشات نرم نمی شود بنام گریس مقاوم مکانیکی معروف است

جهت اضافه کردن گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ ها همیشه یک نوع گریس استفاده کنیم

اضافه کردن گریس در صنعت و علی الخصوص در روانکاری صنتعی بلبرینگ ها از امور متداول و همیشگی میباشد چراکه همیشه امکان تعویض روانکار یا گریس بلبرینگ ها وجود ندارد.

برای اضافه کردن روانکار که در اینجا اضافه کردن گریس مدنظر هست باید به:

 

 • قابلیت یا امکان ترکیب گریس های مختلف (miscibility) توجه شود

 

زیرا برخی از گریسها قابلیت امتزاج یا ترکیب با یکدیگر را نداشته

 

 • و در اینصورت با توجه به خواص شیمیایی متفاوت ، تغییر قابل توجهی در ترکیب شیمیایی گریس بوجود می آید.

بنابراین در روانکاری بلبرینگ ها با گریس ، همواره بهتر است یک نوع گریس برای روانکاری استفاده گردد.

گریس در روانکاری صنعتی بلبرینگ


 

 

 • خلیج بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ