جهت قابل اطمینان بودن کاربرد بلبرینگ و روانکاری آن و به منظور جلوگیری از تماس فلز با فلز بین اجزای بلبرینگ ها با یکدیگر ، در کاربرد بلبرینگ ها باید به مقدار کافی روانکاری صورت پذیرد تا روانکار از سایش جلوگیری کرده و سطح بلبرینگ را در مقابل خوردگی محافظت کند.

کاربرد بلبرینگ و روانکاری آن

 

کاربرد بلبرینگ و روانکاری آن

انتخاب روانکار مناسب و روش روانکاری خود بلبرینگ برای هر کاربرد مهم بوده و بخشی مهم از تعمیر و نگهداری صحیح بلبرینگ ها می‌باشد که مجموعه کاملی از گریس‌ ها و روغن‌ ها برای روانکاری انواع بلبرینگ ها  موجود می‌باشند.

 

همچنین روانکار های دما بالا را برای شرایط دمایی بالا نیز وجود دارد که انتخاب روانکار مناسب برای بلبرینگ بستگی به شرایط کاربرد بلبرینگ مانند: 

  • محوده دما خود بلبرینگ
  • سرعت کارکرد بلبرینگ
  • محیط اطراف بلبرینگ

دارد و بهترین شرایط دمای کاربرد بلبرینگ و روانکاری آن وقتی به دست می‌آید که:

حداقل مقدار روانکار لازم

برای روانکاری مطمئن بلبرینگ وجود داشته باشد. ولی در شرایطی که روانکار وظایف دیگری چون:

  • آب‌بندی بلبرینگ
  • انتقال حرارت بلبرینگ

را به بر عهده دارد به مقدار روانکار بیشتری نیاز خواهد بود.

 

توجه لازم به کاربرد بلبرینگ و روانکاری آن

روانکار موجود در یک بلبرینگ به تدریج و با گذشت زمان به علت:

  • کار مکانیکی بلبرینگ
  • پیرشدن خود روانکار
  • آلوده شدن روانکار

خواص روانکاری خود را از دست می‌دهد و بنابراین لازم است گریس جدید به بلبرینگ اضافه یا به طور کامل تعویض شود و برای روغن ها هم وجود فیلتر تسویه کننده روغن و تعویض روغن در زمان های معین لازم  می باشد.

 

 

حصول اطمینان از صحیح بودن کاربرد بلبرینگ و روانکاری آن

در بلبرینگ های آب‌بند شده ( دارای کاسه نمد تماسی ) در هر دو طرف محتوی گریس کافی و مناسب می‌باشند و  معمولاً  عمر این گریس های موجود در بلبرینگ های آب‌بند شده از عمر خود بلبرینگ بیشتر است.

باید توجه داشت که خواص روانکار های (گریس یا روغن ) ظاهرا شبیه به هم  که در محل‌های متفاوت تولید شده اند ، متفاوت است و بنابراین برای صحیح بودن کاربرد بلبرینگ و روانکاری آن استفاده کننده باید خواص روانکار را با جزئیات کامل مشخص کند تا بهترین شرایط روانکاری بلبرینگ برای کاربرد مناسب آن به دست آید.

 

 

  • بلبرینگ
  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ