پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

علاوه بر اعداد یا ارقام موجود در شماره فنی بلبرینگ ها پیشوندها و پسوندها یی هم ذکر می شوند. این پیشوندها و پسوندها مکمل و کامل کننده شماره فنی بوده و بلبرینگ مورد نظر را برای کاربر یا مصرف کننده تداعی میکنند.

 

در حقیقت پیشوندها و پسوندها ی شماره فنی ها حاصل و نتیجه پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت انواع بلبرینگ است و هرچه که میگذرد و شرکت های تولید کننده بلبرینگ در تولیدات خود ، تغییرات بهینه ایجاد می کنند ، پیشوندها و پسوند ها هم بیشتر و بیشتر خواهند شد.

 

پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها

 

 

 

 

پیشوند ها و پسوندها ی موجود در شماره فنی بلبرینگ ها

 

پیشوندها

قبل از شماره فنی بلبرینگ بوده و مشخص کننده اجزای بلبرینگ می باشد.

 

 • GS واشر نشیمنگاه در رولبرینگ های استوانه‌‌‌ای کف‌گرد
 • K  مجموعه ساچمه ها و قفسه در رولبرینگ های استوانه‌ ای کف‌ گرد 
 • K- کنس یا رینگ داخلی با مجموعه رول ها و قفسه (Cone ) یا رینگ خارجی (Cup ) یک رولبرینگ مخروطی اینچی متعلق به استاندارد ABMA
 • L کنس داخلی یا خارجی قابل تفکیک از یک بلبرینگ تفکیک‌ پذیر
 • R رینگ داخلی یا خارجی به همراه مجموعه رول ها ( ساچمه ها ) و قفسه از یک بلبرینگ تفکیک‌ پذیر
 • W بلبیرینگ شیار عمیق ضد زنگ
 • WS واشر شفت در رولبرینگ های استوانه‌ ای کف‌ گرد
 • ZE بلبرینگ به همراه سیستم نصب سنسوری (Sensor Mount )

 

 

 

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 

 

 

 

پسوندها

بعد از شماره فنی و برای نشان دادن تفاوت این طرح بلبرینگ نسبت به طرح اصلی بکار می روند.

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • A  انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون مفهوم آن بستگی به نوع بلبرینگ یا سری‌ های آن دارد. مثال‌ها :
  ۴۲۱۰A : بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه بدون شیار جازدن ساچمه
  ۳۲۲۰A :بلبرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه بدون شیار جازدن ساچمه

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • AC بلبرینگ تماس زاویه‌ ی یک ردیفه با زاویه تماس ۲۵ درجه
 • ADA شیار خار فنری اصلاح شده در کنس خارجی بلبرینگ ، دو تکه کنس داخلی به کمک یک رینگ نگهدارنده ، یکپارچه می‌شوند
 • B انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد.

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

مثال‌ها :
۷۲۲۴ B : بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه با زاویه تماس چهل درجه
۳۲۲۱۰ B : رولبرینگ مخروطی با زاویه تماس بزرگ یا تند

 • C انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد. مثال‌ها :
  ۲۱۳۰۶ C : رولبرینگ کروی با کنس داخلی بدون لبه ، رول های متقارن، رینگ راهنمای شناور و قفسه نوع پنجره‌ ای از جنس فولاد پرسکاری شده

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • CA رولبرینگ کروی با طرح C اما با لبه‌ های نگه دارنده بر روی کنس داخلی و قفسه ماشینکاری شده و یا بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند و دارای لقی محوری کمتر از نرمال  ( CB ) هستند
 • CAC رولبرینگ کروی با طرح CA اما با تقویت شدن هدایت رول ها (Enhanced Roller Guidance )
 • CB بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی . دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند دارای لقی محوری نرمال قبل از نصب هستند
 • CC رولبرینگ کروی طرح C با تقویت هدایت رول ها و یا اینکه بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب جفتی . دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌ گیرند دارای لقی محوری بیشتر از نرمال ( CB ) هستند

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • CLN رولبرینگ مخروطی با تلرانس مطابق با کلاس ۶X ، استاندارد ISO
 • CL0 رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس O استاندارد ANSI/ABMA شماره ۱۹٫۲:۱۹۹۴
 • CL00 رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس OO استاندارد ANSI / ABMA شماره ۱۹٫۲: ۱۹۹۴
 • CL3 رولبرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس ۳ استاندارد و ANS / ABMA شماره ۱۹٫۲:۱۹۹۴
 • CL7C رولبرینگ مخروطی با رفتار اصطکاکی خاص و دقت حرکتی بالا

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • CN لقی داخلی بلبرینگ نرمال ، معمولاً با حروف اضافی دیگر برای نشان دادن محدوده لقی کاهش یافته یا جابه جا شده بکار می‌رود. مانند :
  CNH نیمه بالایی محدوده لقی نرمال
  CLN نیمه پایینی  محدوده لقی نرمال
  CNM دو ربع میانی محدوده لقی نرمال
  CNP نیمه بالایی محدوده لقی نرمال و نیمه پایینی محدوده لقی C3
  حروف H ، M ، L و P همچنین با کلاس‌های لقی C2 ، C3 ، C4 و C5 نیز استفاده می‌شوند

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • CV رولبرینگ های استوانه ای بدون قفسه با طرح داخلی اصلاح شده
 • CS کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ
 • ۲CS کاسه نمد های تماسی نوع CS در دو طرف بلبرینگ
 • CS2 کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ
 •  ۲CS2 کاسه نمد تماسی نوع CS2 در دو طرف بلبرینگ
 • CS5 کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین هیدروژنه (HNBR ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بلبرینگ
 • ۲CS5 کاسه نمد تماسی نوع CS5 در دو طرف بلبرینگ

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • C1 لقی داخلی بلبرینگ کم‌تر از C2
 • C2 لقی داخلی بلبرینگ کمتر از نرمال ( CN )
 • C3 لقی داخلی بلبرینگ بیشتر از نرمال ( CN )
 • C4 لقی داخلی بلبرینگ بیشتر از C3
 • C5 لقی داخلی بلبرینگ بیشتر C4

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • C02 تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌ های حرکتی کنس داخلی یک بلبرینگ کامل
 • C04 تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌های حرکتی کنس خارجی یک بلبرینگ کامل
 • C08 به معنای CO4 + CO2
 • C083 به معنای C3 +CO4 + CO2
 • C10 تلرانس کاهش یافته برای قطر های داخلی و خارجی بلبرینگ

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • D انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی بلبرینگ ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد. مثلا ۳۳۱۰ D : بلبرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه با کنس داخلی دو تکه

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • DA شیار خار فنری اصلاح شده بر روی کنس خارجی ، دو تکه کنس داخلی به وسیله یک رینگ نگهدارنده ، یکپارچه می‌شوند
 • DB دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه (۱)یا بلبرینگ تماس زاویه‌ا ی یک ردیفه (۲) و یا رولبرینگ یک ردیفه مخروطی که برای نصب پشت به پشت جفت شده‌اند. حروف بعد از DB تعیین کننده مقدار لقی یا پیش‌ بار در بلبرینگ های جفت شده قبل از نصب می‌باشند :
  A پیش بار کم (۲)
  B پیش بار متوسط (۲)
  C پیش بار زیاد (۲)
  AC لقی محوری کم‌تر از نرمال (CB ) (2و ۱)
  CB لقی محوری نرمال (۲ و ۱)
  CC لقی محوری بزرگ‌ تر از نرمال (CB ) (2و۱)
  C لقی محوری خاص
  GA پیش بار کم (۱)
  GB پیش بار متوسط (۱)
  G پیش بار خاص بر حسب daN

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

برای رولبرینگ های مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ های میانی بین کنس های داخلی یا خارجی با دو رقم که بین DB و حروف بالا قرار می‌گیرد تعیین می‌شود

 • DF دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه یا بلبرینگ تماس زاویه یک ردیفه یا رولبرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت جلو به جلو جفت شده‌اند. حروف بعد از DF در بخش DB تعریف شده‌اند
 • DT دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه یا بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه و یا رولبرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت پشت سر هم جفت شده‌اند. برای رولبرینگ مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ‌ های میانی بین کنس های داخلی یا خارجی با دو عدد که بعد از  DT قرار می‌گیرند تعیین می‌شوند

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • E انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بلبرینگ بدون تغییر در ابعاد خارجی آن ، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌ بلبرینگ های خاص دارد. که معمولاً مشخص کننده اجزای غلتنده تقویت شده می‌باشد .

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • مثلا
  ۷۲۱۲ BE :بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه با زاویه تماس و طرح داخلی بهینه شده
 • EC رولبرینگ استوانه‌ ای یک ردیفه با طرح داخلی بهینه شده و تماس بین انتهای رول ها و لبه اصلاح شده است
 • ECA رولبرینگ کروی طرح CA با رول ها یا ساچمه های تقویت شده
 • ECAC رولبرینگ کروی طرح CAC با رول ها یا ساچمه های تقویت شده

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • F قفسه بلبرینگ فولاد ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص و مرکز شده بر روی جزای غلتنده بلبرینگ که طرح‌ ها و جنس‌ های متفاوت با یک عدد بعد از F مشخص می‌شوند. نظیر F1
 • FA قفسه بلبرینگ فولادی ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص که نسبت به کنس خارجی مرکز شده است

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • FB قفسه بلبرینگ فولادی ماشینکاری شده یا ریخته گری شده از چدن خاص که نسبت به کنس داخلی مرکز شده است
 • G بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب جفتی . بلبرینگ هایی که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو جفت می‌شوند دارای لقی محوری معینی قبل از نصب می‌باشند
 • ..G بلبرینگ پر شده با گریس ، حروف بعدی مشخص کننده محدوده دمای کارکرد گریس  بلبرینگ و حرف سوم مشخص کننده نوع گریس است.
  معنی حرف دوم :
  E گریس EP
  F  گریس سازگار با صنایع غذایی (Food Compatible )
  H,J گریس برای دما بالا، برای مثال از ۲۰OC-  تا ۱۳۰OC+
  L گریس برای دما پایین کارکرد ، برای مثال از۵۰OC-   تا ۸۰OC+
  M  گریس برای دما متوسط کارکرد ، برای مثال از ۴۰OC-  تا ۱۱۰OC+
  W.X گریس برای دما پایین و بالا ، برای مثال از ۴۰OC-  تا ۱۴۰OC+

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

یک رقم بعد از سه حرف کد گریس ، نشان دهنده تفاوت گریس با مقدار استاندارد می‌باشد. ارقام ۱ ، ۲ و ۳ مقدار کمتر از استاندارد و ارقام ۴ تا ۹ مقدار بیشتر از استاندارد را نشان می‌دهد.
مثلا :
GEA : گریس EP پرشده با مقدار استاندارد و GLB2 : گریس برای دما پایین %۱۵ تا %۲۵ بلبرینگ پر شده است

 • GA بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت . دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند و دارای پیش‌ بار کم قبل از نصب هستند
 • GB بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت. دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند دارای پیش‌ بار متوسط قبل از نصب هستند
 • GC بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفت. دو عدد بلبرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌ اند دارای پیش‌ بار زیاد قبل از نصب هستند

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • GJN بلبرینگ پر شده از گریس با پایه پلی اوره ( Polyurea ) با درجه ویسکوزیته ۲ مطابق معیار NLGI برای دمای  ۳۰OC- تا +۱۵۰OC و میزان گریس در حد نرمال
 • CXN بلبرینگ پر شده از گریس با پایه ملی اوره با درجه ویسکوزیته ۲ مطابق معیار NLGI برای دمای ۴۰OC-  تا ۱۵۰OC+  و میزان گریس در حد نرمال است

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • H قفسه بلبرینگ نوع Snap سخت شده از جنس فولاد پرسکاری شده
 • HA بلبرینگ یا اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ سخت کاری سطحی شده‌ اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HA عددی به معنی زیر آورده می‌شود :
  O کل بلبرینگ
  ۱  کنس داخلی و خارجی
  ۲ کنس خارجی
  ۳ کنس داخلی
  ۴ کنس داخلی ، خارجی و اجزای غلتنده
  ۵ اجزای غلتنده
  ۶ کنس خارجی و اجزای غلتنده
  ۷ کنس داخلی و اجزای غلتنده

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • HB بلبرینگ یا اجزای تشکیل دهنده بلبرینگ سخت کاری باینیتی شده‌اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HB عددی آورده می‌شود که معانی آنها در بخش HA شرح داده شد
 • HC بلبرینگ یا اجزای آن از جنس سرامیک هستند. برای جزئیات بیشتر بعد از HC عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
 • HE بلبرینگ یا اجزای آن از فولاد ریخته گری شده در خلاء ( Vacuum Remelted Steel ) و برای جزئیات بیشتر بعد از HE عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
 • HM بلبرینگ یا اجزای آن که سخت کاری ماتنزیتی شده‌ اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HM عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
 • HN بلبرینگ یا اجزای آن عملیات حرارتی سطحی خاص شده‌ اند . برای جزئیات بیشتر بعد از HN عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • HT گریس برای کارکرد بلبرینگ در دمای بالا ، برای مثال از ۲۰OC- تا  ۱۳۰OC+ که HT و دو رقم بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی هستند. گریس‌ های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با دو رقم بعد از HT مشخص خواهند شد . مقدار گریس متفاوت از مقدار استاندارد با یک حرف یا ترکیب حرف و عدد بعد از HT xx مشخص می‌‌شوند که :
  A میزان گریس کمتر از حد استاندارد
  B میزان گریس بیشتر از حد استاندارد
  C میزان گریس بیشتر از % ۷۰
  F1 میزان گریس کمتر از حد استاندارد
  F7 میزان گریس بیشتر از حد استاندارد
  F9 میزان گریس بیشتر از %۷۰
  مانند : HTB ، HT22 یا HT24B

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • HV بلبرینگ یا اجزای آن از فولاد ضد زنگ سخت کاری شده اند . برای جزئیات بیشتر  بعد از HV عددی آورده می‌ شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شد
 • J قفسه بلبرینگ فولادی سخت کاری شده ، پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده می باشد . طرح‌های متفاوت با یک عدد بعد از J مشخص می‌شود. مانند J1
 • JR قفسه بلبرینگ از دو واشر تخت سخت کاری نشده از ورق فولادی که به یک‌دیگر پرچ شده‌ اند تشکیل شده است

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • K کنس داخلی مخروطی است، با شیب  ۱:۱۲
 • K30 کنس داخلی مخروطی است ، با شیب ۱:۳۰

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • LHT گریس بلبرینگ برای دما های کم یا زیاد (برای مثال از  ۴۰OC- تا  ۱۴۰OC+ ) . دو عدد پس از LHT نوع گریس را مشخص خواهد کرد . یک حرف یا ترکیب حرف و عدد بعد از LHT مشخص کننده درجه پر شدن از گریس متفاوت با استاندارد می‌ باشد که معانی آن در بخش HT آورده شده است . مانند :  LHT23 ، LHT23C و LHT23F7
 • LS کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)  یا پلی‌اوره ( AU ) در یک طرف بلبرینگ با ورق تقویت کننده فولادی و یا بدون آن
 • ۲LS کاسه نمد نوع تماسی LS در دوطرف بلبرینگ
 • LT گریس بلبرینگ برای دمای کارکرد پایین که LT و دو عدد پس از آن مشخص کننده گریس واقعی هستند . گریس‌ های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با حروف و ترکیب حرف و عدد که در بخش HT شرح داده شد ، مشخص می‌ شوند. مثل،LT ، LT10 و LTF1

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • L4B کنس های بلبرینگ با پوشش سطحی خاص
 • L5B اجزای غلتنده بلبرینگ با پوشش سطحی خاص

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • L5DA بلبرینگ No Wear با اجزای غلتنده پوشش داده شده
 • L7DA بلبرینگ No Wear با اجزای غلتنده و سطوح غلتشی کنس های داخلی و خارجی آن پوشش داده شده

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • M قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ . طرح یا جنس متفاوت با عدد یا حرفی متفاوت پس از M مشخص می‌ شود  مثل M2 ، MC
 • MA قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به کنس خارجی
 • MB قفسه بلبرینگ برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به کنس داخلی
 • ML قفسه بلبرینگ برنجی نوع پنجره‌ ای یکپارچه و مرکز شده نسبت به کنس داخلی یا خارجی بلبرینگ
 • MP قفسه بلبرینگ برنجی نوع پنجره‌ ای یکپارچه پرچ شده یا برقو شده ( Reamed )و مرکز شده نسبت به کنس داخلی یا خارجی
 • MR قفسه بلبرینگ نوع پنجره‌ ای یکپارچه ماشینکاری شده از جنس برنج و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • MT گریس بلبرینگ برای دمای کارکرد متوسط  که دو عدد پس از MT مشخص کننده نوع گریس می‌ باشد. حرف یا ترکیب حروف و عدد که در بخش HT آورده شده است میزان پر شدن گریس متفاوت با استاندارد را نشان می‌دهد مانند : MT33 ، MT37F9 یا MT47

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • N شیار خار فنری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
 • NR شیار خار فنری بر روی کنس خارجی بلبرینگ به همراه خار فنری
 • N1 یک شیار ( Notch ) برای ثابت کردن بلبرینگ در جلوی کنس خارجی یا واشر نشیمنگاه
 • N2 دو شیار برای ثابت کردن بلبرینگ در جلوی کنس خارجی یا واشر نشیمنگاه در فاصله ۱۸۰O  از یکدیگر

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • P قفسه بلبرینگ پلی‌آمید ۶٫۶ تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ مرکز شده است
 • PH قفسه‌ بلبرینگ از جنس پلی اتراترکنون ( PEEK ) که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت اجزای غلتنده بلبرینگ مرکز شده است
 • PHAS قفسه بلبرینگ از جنس پلی‌ اترترکتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به کنس خارجی بلبرینگ مرکز شده است و به همراه شیار روانکاری در سطوح راهنما

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • P4 دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO ۴
 • P5 دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO ۵
 • P6 دقت‌ های ابعادی و حرکتی بلبرینگ مطابق با کلاس تلرانس ISO 6
 • P62 یعنی P6+C2
 • P63 یعنی P6+C3

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • Q هندسه داخلی و صافی سطوح بلبرینگ بهینه شده است ( رولبرینگ مخروطی )

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • R کنس خارجی با فلنج خارجی بلبرینگ و یا سطح حرکتی بلبرینگ قوسی است مانند : بلبرینگ های چرخی
 • RS کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) در یک طرف بلبرینگ با ورق فولادی تقویت کننده و یا بدون آن
 • ۲RS کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
 • RS1 کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق فولادی
 • ۲RS1 کاسه نمد نوع RS1 در دو طرف بلبرینگ
 • RS2 کاسه نمد تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) با ورق تقویت کننده فولادی در یک طرف بلبرینگ
 • ۲RS2 کاسه نمد از نوع RS2 در دو طرف بلبرینگ
 • RSH کاسه نمد تماسی از جنس اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق فولادی تقویت کننده در یک طرف بلبرینگ
 • ۲RSH کاسه نمد RSH در دو طرف بلبرینگ
 • RSL کاسه نمد کم اصطکاک از جنس اکریلونیتریل بوتادین ( NBR ) در یک طرف بلبرینگ با ورق تقویت کننده فولادی
 • ۲RSL کاسه نمد نوع RSL در دو طرف بلبرینگ

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • S0 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۱۵۰OC پایداری ابعادی شده‌ اند
 • S1 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۲۰۰OC پایداری ابعادی شده‌اند
 • S2 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۲۵۰OC پایداری ابعادی شده‌اند
 • S3 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۳۰۰OC پایداری ابعادی شده‌اند
 • S4 کنس های بلبرینگ با واشر هایی برای استفاده تا دمای ۳۵۰OC پایداری ابعادی شده اند

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • T قفسه بلبرینگ از نوع پنجره ای ماشینکاری شده از رزین فنولی تقویت شده با الیاف شیشه و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
 • TB قفسه بلبرینگ از نوع پنجره ای از جنس رزین فنولی و مرکز شده نسبت به کنس داخلی
 • TH قفسه بلبرینگ از نوع Snap از جنس رزین فنولی تقویت شده با الیاف شیشه و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
 • TN قفسه بلبرینگ از جنس پلی آمید۶٫۶ و ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
 • TNH قفسه بلبرینگ از جنس پلی اتراتر کتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه، ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ
 • TNHA قفسه بلبرینگ از جنس پلی اتراترکتون ( PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه و ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به کنس خارجی
 • TN9 قفسه بلبرینگ از جنس پلی آمید ۶٫۶ تقویت شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده بلبرینگ

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • U به همراه یک عدد مشخص کننده کنس داخلی ( Cone ) یا خارجی ( Cup ) یک رولبرینگ مخروطی با تلرانس پهنای کاهش یافته است.مانند:
  U2: تلرانس پهنا
  U4: تلرانس پهنا۰٫۱۰/۰mm

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • V بلبرینگ بدون قفسه
 • …V به همراه یک حرف دیگر و سه یا چهار عدد مشخص کننده یک گروه بلبرینگ با طرح متفاوت از استاندارد خواهند بود . که توسط پسوند های استاندارد مشخص نمیشوند
 • VA بلبرینگ برای یک کاربرد خاص
 • VB بلبرینگ با ابعاد خارجی متفاوت
 • VE انحرافات داخلی یا خارجی بلبرینگ
 • VL بلبرینگ با پوشش
 • VQ کیفیت یا تلرانس بلبرینگ متفاوت با استاندارد
 • VS بلبرینگ با لقی یا پیش بار
 • VT روانکاری بلبرینگ

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • VU دیگر کاربرد خاص بلبرینگ
 • VA201 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا نظیر چرخ واگن کوره ها
 • VA208 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
 • VA216 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا
 • VA228 بلبرینگ برای کاربرد های دما بالا

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • VA301 بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی ( Traction Motors )
 • VA305 بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی به همراه روش های بازرسی خاص بلبرینگ
 • VA3091 بلبرینگ برای موتور های کشنده وسایل نقلیه ریلی با سطح خارجی پوشش داده شده با اکسید آلومینیوم با مقامت الکتریکی تا ۱۰۰۰ VDC
 • VA380 بلبرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی مطابق استاندارد EN12080:1998
 • VA350 بلبرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • VA405 بلبرینگ برای کاربرد های ارتعاشی
 • VA406 بلبرینگ برای کاربرد های ارتعاشی با پوشش خاص PTFE در سطح داخلی کنس
 • VC025 بلبرینگ با اجزای داخلی حرارتی شده برای کاربرد در محیط  های به شدت آلوده
 • VE240 بلبرینگ CARB اصلاح شده برای جا به جا یی محوری بیشتر
 • VE447 واشر شفت بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف برای اتصال قلاب جرثقیل ها
 • VE552 کنس خارجی بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی بر روی دو طرف جلوی بلبرینگ برای اتصال قلاب جرثقیل ها
 • VE553 بلبرینگ مشابه VE552
 • VE632 واشر نشیمنگاه بلبرینگ با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف بلبرینگ برای اتصال قلاب جرثقیل

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • VH رولبرینگ استوانه ای بدون قفسه با مجموعه رول های خود نگهدارنده (Self retining )
 • VL0241 بلبرینگ با پوشش اکسید آلومینیوم در سطح خارجی کنس خارجی بلبرینگ ، مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا ۱۰۰۰VDC
 • VL2071 بلبرینگ با پوشش اکسید آلومینیوم در سطح داخلی کنس داخلی و مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا ۱۰۰۰VDC

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • VQ015 کنس داخلی بلبرینگ با سطح غلتشی منحنی جهت افزایش مقاومت در برابر عدم همراستایی مجاز
 • VQ424 دقت حرکتی بلبرینگ بهتر از C08
 • VT143 بلبرینگ با گریس EP با غلیظ کننده لیتیمی و غلظت ۲ مطابق معیار NLGI و میزان گریس در حد نرمال
 • VT378 بلبرینگ با گریس سازگار با مواد غذایی با غلیظ کننده آلومینیومی و غلظت ۲ مطابق معیار NLGI برای محدوده دمایی از ۲۵oc- تا ۱۲۰oc+ ومیزان گریس در حد نرمال است

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • W بلبرینگ بدون شیار و سوراخ روانکاری در کنس خارجی
 • WT بلبرینگ پر شده از گریس برای دمای بالا و پایین از ۴۰oc تا ۱۶۰oc بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی بلبرینگ هستند
 • W20 سه سوراخ روانکاری در کنس خارجی بلبرینگ
 • W26 شش سوراخ روانکاری در کنس داخلی بلبرینگ
 • W33 شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
 • W513 شش سوراخ روانکاری روی کنس داخلی بلبرینگ و شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی کنس خارجی بلبرینگ
 • W64 بلبرینگ همراه با روغن جامد
 • W77 همان بلبرینگ W33 با سوراخ های پر شده

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • X یا ابعاد خارجی بلبرینگ تغییر کرده تا مطابق استاندارد ISO شوند و یا سطح حرکت استوانه ای تغییر کرده است مثل بلبرینگ چرخی

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • Y قفسه بلبرینگ برنجی پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده است که طراحی یا جنس متفاوت با یک عدد بعد از Y نشان داده می شود مانند Y1

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ ها | خلیج بلبرینگ

 • Z بلبرینگ با کاسه نمد فلزی از جنس ورق فولادی پرسکاری شده در یک طرف خود
 • ۲Z همان حفاظ فلزی Z در دو طرف بلبرینگ


 • خلیج بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ