نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم | خلیج بلبرینگ

چیدمان بلبرینگ یا نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم عموماً شامل ترکیب متقارن دو بلبرینگ تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی می باشد که توسط مهره چاکنت یا مهره میزان لقی  یا تلرانس داخلی و بار اولیه وارد بر بلبرینگ تنظیم می گردد. همانگونه که قبلاً اشاره شد بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه و رولبرینگهای مخروطی علاوه بر بار شعاعی ، بار محوری را هم در یک جهت تحمل می نمایند.

 

 

اعمال بار شعاعی بر بلبرینگ  باعث ایجاد نیروی محوری نیز می شود و باید به طریقی مهار شود به همین دلیل این نوع بلبرینگ ها به صورت دوتایی بکار برده می شوند. استفاده از این نوع از انواع بلبرینگ ها به صورت زوج در یک محل دقت بالایی را در موقعیت دهی محوری شافت (از دو سمت) و تحمل نیروی محوری قابل توجهی را (از دو سمت) ایجاد می نمایند.

 

  • حالت پشت به پشت (O arrangement)

از استحکام بالاتری نسبت به

  • حالت روبر (X arrangement)

برخوردار بوده و جهت خنثی نمودن ممان های سنگین مناسب تر است.

 

 

دو نمونه از چیدمان یا نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم

نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم

نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم

مزایای استفاده از واشر فنری در نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم

چیدمان یا نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم

 

  • با استفاده از واشر فنری بشقابی

 

  • به منظور ایجاد پیش بار در بلبرینگ نیز قابل اجرا می باشد

 

که ویژگی الاستیکی واشر فنری سبب تطابق بلبرینگ با انبساط های حرارتی مجموعه شده و همچنین در مواقعی که بلبرینگ در وضعیت سکون تحت ارتعاشات خطرناک قرار گرفته از این روش استفاده می شود.

چنانچه در طراحی محور بیش از دو بلبرینگ بکار رود

 

  • فقط یکی از آنها بعنوان تثبیت کننده بکار گرفته می شود

 

مگر این که بلبرینگ های تثبیت کننده در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند. در طراحی بلبرینگ های تثبیت کننده میزان نیروی محوری وارد برآن و دقت موقعیت محوری شفت حائز اهمیت  می باشد.

نصب بلبرینگ از نوع قابل تنظیم

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ