از آنجایی که نحوه استفاده و بکارگیری بلبرینگ ها در مقایسه با سایر قسمت های مختلف ماشین آلات از دقت بسیار بالا یی برخوردار بوده لذا در نحوه استفاده و کاربرد بلبرینگ ها ، شرایط نگهداری ویژه ای مدنظر قرار می گیرد. انتخاب و نحوه استفاده بلبرینگ ها یکی از مهمترین و اساسی ترین پارامتر های صنعتی در جهان می باشد که بسیاری از کمپانی ها و کارخانجات صنعتی در جهان ، از یک تیم اختصاصی مهندسی بلبرینگ برخوردار بوده که وظیفه آنها فقط و فقط بررسی و مدیریت بهبود شرایط و کاربرد بلبرینگ ها می باشد. لذا اهمیت نحوه استفاده و بکارگیری بلبرینگ ها بیش از پیش مورد توجه صنایع مختلف جهان قرار گرفته و هر روزه شاهد پیشرفت و پیشبرد بهتر این تکنولوژی می باشیم.

 

 

نکات مهم در نحوه استفاده و بکارگیری بلبرینگ ها

 •  محیط کاربرد بلبرینگ ها همواره تمیز نگاه داشته شود و دور از گردوغبار، براده فلزات و رطوبت باشند
 • نگهداری بلبرینگ ها بادقت انجام شود، در صورتی که در محیط ناصاف و کج قرار گیرند، بر اثر ضربات ترک های در واحد میکرومتر میخورند
 • از ابزار ها و نجهیزات مناسب برای نصبب و جازدن بلبرینگ و دراوردن آن استفاده شود
 • دردمای بالا بکار گرفته نشوند، چنانچه دمای کاربرد بلبرینگ بیش از ۱۲۰ درجه سانتیگراد باشد ممکن است سختی آن کاهش یافته و باعث کوتاه شدن عمر بلبرینگ شود.
 • توسط فرد مجرب و یا آموزش دیده بکار گرفته شود

نحوه استفاده و بکارگیری بلبرینگ ها

شرایط استاندارد نحوه استفاده و بکارگیری بلبرینگ ها

 • انبار کردن بلبرینگ ها به صورت استاندارد
 • تمیز کردن بلبرینگ و قطعات مجاور آنها
 • بررسی ابعاد قطعات مجاور بلبرینگ و کنترل شرایط تکمیل آنها
 • جازدن و نصب بلبرینگ ها به صورت کاملا صحیح
 • بازرسی پس از نصب بلبرینگ ها
 • درآوردن و خارج کردن بلبرینگ ها
 • بازرسی ، تعمیر و نگهداری (بازرسی های دوره ای)
 •  افزودن یا تعویض روانکار بلبرینگ


 • بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ