دانستن قابلیت انواع بلبرینگ ها یکی از مسائل مهم در انتخاب بلبرینگ مناسب می باشد. که روش کار و قابلیت انواع بلبرینگ برای کاربر مشخص باشد.

 

بررسی قابلیت انواع بلبرینگ ها در انتخاب بلبرینگ مناسب

 

 

 • تحمل بار شعاعی ، محوری ، مرکب ، ارتعاشی و ضربه ای که به عنوان مثال نتیجه گیری زیر را جهت بارهای شعاعی میتوان عنوان نمود

بررسی میزان تحمل بار شعاعی با توجه به قابلیت انواع بلبرینگ ها

 • مقایسه سرعت بلبرینگ های مختلف در انتخاب بلبرینگ ها

 • عموما در سرعت های بالا از بلبرینگ های زیر استفاده میشود

بررسی میزان تحمل سرعت با توجه به قابلیت انواع بلبرینگ

در بررسی قابلیت انواع بلبرینگ ها لازم به توضیح است که:

 

نه تنها به نوع بلبرینگ بستگی داشته بلکه موارد دیگری نظیر :

 • ابعاد بلبرینگ
 • دقت بلبرینگ
 • نوع قفسه بلبرینگ
 • بار و روانکار بلبرینگ

 

نیز می بایست در انتخاب بلبرینگ مناسب مورد توجه قرار گیرند

 

 

 • دقت کارکرد بلبرینگ

که با توجه به کلاس تلرانسی بلبرینگ تعیین می گردد

و بسته به نوع تجهیزاتی

و دستگاه هایی که بلبرینگ در آن بکار می رود

تعیین می شود.

بطور مثال محور ماشین های ابزار نیاز به بلبرینگ دقت بالا داشته و توربین های گازی نیاز به بلبرینگ سرعت بالا دارند و در تجهیزات کنترلی اصطکاک بلبرینگ می بایست حداقل باشد.

بررسی میزان دقت کارکرد با توجه به قابلیت انواع بلبرینگ

 • مقدار صدای بلبرینگ و گشتاور اصطکاکی بلبرینگ

که به مقایسه میزان صدای تولیدی بلبرینگ و حداقل گشتاور مورد نیاز جهت غلبه بر اصطکاک داخلی پرداخته که در این بین بلبرینگ های شیار عمیق بهترین و مطلوبترین عملکرد را دارا می باشند.

 

قابلیت انواع بلبرینگ 

 

صلبیت بلبرینگ چیست

هنگامیکه بر بلبرینگ بار وارد می شود در ناحیه تماسی ساچمه های بلبرینگ و مسیر حرکت آنها بر روی کنس بلبرینگ تغییر شکل الاستیک رخ می دهد لذا هر چه صلبیت یا محکم بودن بیشتر باشد تغییر شکل الاستیک قابل کنترل تر خواهد بود.

بعنوان مثال بلبرینگ بکار رفته در شفت یا محور ماشین های ابزار از صلبیت بالایی برخوردار است.

تغییر شکل الاستیک

در رولبرینگ ها از بلبرینگ ها کمتر است.

صلبیت با بکارگیری پیش بار بلبرینگ می تواند شدت بخشیده شود که این روش در بلبرینگ های

 • تماس زاویه ای
 • و رولبرینگ های مخروطی

بگونه ای مطلوب قابل اجرا است.

 

 

 • میزان تحمل بلبرینگ نسبت به عدم همراستایی شفت یا محور

کج بودن یا خیز ایجاد شده در محور یا شفت بر اثر بار ، و یا محور و محفظه ای که از دقت مناسب ساخت برخوردار نبوده، باعث ایجاد عدم همراستایی شده و بر روی عملکرد و عمر بلبرینگ تاثیر می گذارد و کنس داخلی و خارجی بلبرینگ را از حالت هم محوری و همراستایی خارج نموده و زاویه ای را تشکیل می دهد که اصطلاحاً زاویه عدم هم محوری (misalignmentangle) نامیده می شود که توسط شرکت های تولید کننده بلبرینگ حداکثر زاویه مجاز بر حسب درجه یا رادیان اعلام می گردد. میزان تحمل بلبرینگ ها به عدم همراستایی به شرح زیر خلاصه می باشد.

بررسی میزان تحمل عدم هم محوری با توجه به قابلیت انواع بلبرینگ

 • توجه به قابلیت جداشدن کنس خارجی و کنس داخلی بلبرینگ در جهت انتخاب بلبرینگ مناسب

کنس داخلی و کنس خارجی جدا شونده ؛ در برخی از بلبرینگ ها اجزای تشکیل دهنده به یکدیگر متصل بوده و قابلیت جدا شدن را نداشته ، نظیر بلبرینگ های شیار عمیق و در برخی دیگر بخشی از آنها قابلیت جدا شدن داشته ، نظیر رولبرینگهای مخروطی که کنس خارجی جدا شده و کنس داخلی بلبرینگ و ساچمه های بلبرینگ به یکدیگر متصل می باشند، در برخی دیگر نظیر بلبرینگ های کف گرد کلیه اجزای بلبرینگ قابلیت جداشدن را دارا می باشند.

 

مهمترین کاربرد این قابلیت در بلبرینگ های شناور و همچنین در جا زدن یا نصب بلبرینگ و خارج کردن یا دراوردن بلبرینگ در محل نصب می باشد و عموماً در مواردی که جا زدن و خارج کردن متعدد نیاز است بکارگیری رولبرینگهای استوانه ای ، سوزنی و مخروطی توصیه می شود.

 

 

 • توجه به نوع چیدمان بلبرینگ

عموماً دو یا چند بلبرینگ بر روی شفت یا محور بکار می روند و در بیشتر موارد تثبیت یا محکم کردن شفت در مقابل جابجایی محوری توسط یکی از بلبرینگ که به صورت ثابت نصب شده صورت می پذیرد و سایر بلبرینگ ها به صورت آزاد ( شناور ) نصب می گردند که جبران کننده تغییرات مکانی ناشی از انبساط و انقباض حرارتی و دقت های ساخت می باشند.

 


 • بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ