شماره فنی بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

جهت شناخت شماره فنی بلبرینگ ها باید به این نکته توجه داشت که این شماره ها شامل ترکیبی از اعداد و حروف بر روی بلبرینگ می باشد که به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند.

 

 • شماره فنی بلبرینگ های استاندارد
 • شماره فنی بلبرینگ های خاص

 

شماره فنی بلبرینگ

↓کلیک کنید

معانی پیشوندها و پسوندها در شماره فنی بلبرینگ

 • بلبرینگ های استاندارد به طور طبیعی دارای ابعاد استاندارد شده هستند
 • بلبرینگ های خاص دارای ابعادی مطابق با نیاز کاربرد یا مصرف کننده می‌باشند

 

 

ما در اینجا به شماره فنی بلبرینگ های استاندارد خواهیم پرداخت

 شماره فنی بلبرینگ ممکن است شامل:

 • یک شماره اصلی با پسوند و پیشوند
 • و یا بدون پسوند و پیشوند باشد

 

 

در واقع شماره فنی کامل بلبرینگ یعنی:

 

شماره اصلی بلبرینگ به همراه پسوندها و پیشوندهای که بر روی جعبه بلبرینگ به صورت کامل ذکر می‌شود.

ولی شماره فنی حک شده بر روی خود بدنه بلبرینگ ممکن است بنا به علت و دلایل ساخت، کامل نوشته و یا حک شده باشد.

 

 

 

شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده :

 

 • نوع بلبرینگ
 • طراحی اصلی بلبرینگ
 • ابعاد خارجی استاندارد بلبرینگ

 

پسوند ها و پیشوند ها در شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده :

 

 

 

 

شماره فنی اصلی بلبرینگ

 

همه بلبرینگ های استاندارد دارای یک شماره فنی اصلی هستند که معمولاً شامل:

 • اعداد
 • ترکیبی از حروف و اعداد

سیستم استاندارد شماره‌ گذاری بلبرینگ ها که تقریبا برای همه انواع بلبرینگ ها بکار می رود به این صورت است که :

 

 • رقم اول یا حرف اول یا ترکیب حروف اولیه مشخص کننده نوع بلبرینگ است.
 • دو رقم بعدی مشخص کننده سری ابعادی ISO ( ابعاد بلبرینگ ) می‌ باشند که رقم اول آن مشخص کننده سری پهنا یا ارتفاع بلبرینگ ( اندازه B ، T یا H ) و رقم دوم آن مشخص کننده سری قطر خارجی ( اندازه D ) است.
 • دو رقم آخر شماره فنی بلبرینگ هم مشخص کننده اندازه قطر داخلی بلبرینگ ( اندازه d ) است. البته باید در پنج ضرب شود تا مقدار آن بر حسب میلی متر mm بدست آید.

 

شماره فنی بلبرینگ

 

 

استثنا های شماره فنی بلبرینگ ها

 

در چند حالت خاص

 • عددی که مربوط به نوع بلبرینگ 
 • و  یا عدد اول در سری ابعاد بلبرینگ حذف می‌‌‌ شود

و این اعداد در شکل در داخل پرانتز نشان داده شده‌ اند.

 

 • برای بلبرینگ هایی که قطر داخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm و یا بزرگ‌ تر یا مساوی ۵۰۰mm باشد ، قطر داخلی آنها بر حسب میلی‌متر به صورت جداگانه آورده می‌شود به این صورت که از دیگر شماره‌ های فنی بلبرینگ با یک خط کسری «/ » جدا  نوشته می‌شود.برای مثال ۶۱۸/۸  که قطر داخلی ( d=8mm ) یا ۵۱۱/۵۳۰ ( d=530mm ).همچنین این موضوع برای دیگر بلبرینگ های استاندار ۱۵:۱۹۹۸ ISO که قطر داخلی آنها ۲۲ ، ۲۸ یا ۳۲ میلی‌متر است نیز صحیح است.برای مثال ۶۲/۲۲ (d=22mm )

 

 • بلبرینگ هایی که دارای قطر داخلی ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۷ ( میلی متر ) باشند دو رقم آخر آنها در شماره فنی بلبرینگ به ایم صورت نشان داده می‌شوند.

۰۰=۱۰mm

۰۱=۱۲mm

۰۲=۱۵mm

۰۳=۱۷mm

 

 • در بعضی بلبرینگ های کوچک که قطرداخلی آنها کم‌تر از ۱۰mm  باشد ، نظیر بلبرینگ های شیار عمیق و خود تنظیم قطر داخلی بلبرینگ بر حسب میلی‌متر در انتهای شماره فنی بلبرینگ بدون جداشدن با خط کسری « / » از بقیه شماره‌ ها آورده می شود. برای مثال ۶۲۹ (d=9mm )

 

 • برای بلبرینگی که قطر داخلی آن متفاوت از استاندارد شماره فنی ها باشد ، به صورت کد نشده بر حسب میلی‌متر همراه با سه رقم اعشار ، در شماره فنی آن بلبرینگ بعد از خط کسری « / » آورده می‌شود. مانند : d=15.875mm )   ۶۲۰۲/۱۵٫۸۷۵ )

 • خلیج بلبرینگ
 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ