زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

هنگامی که بر روی سطح فلزی اجزای بلبرینگ یک لایه از فیلم اکسیدی به علت واکنش و انفعالات شیمیایی ئیدروکسیدی یا کربناته تشکیل می شود ، خرابی ناشی از زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ رخ داده است.

 

خرابی به علت زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

خوردگی در واقع اکسیداسیون ( اکسید شدن ) یا تجزیه در اثر واکنش شیمیایی سطح فلزی بلبرینگ با یک اسید یا باز می باشد.

 

 

علت های زنگ زدگی بلبرینگ در خرابی آنها

  • زنگ زدگی بلبرینگ اغلب هنگامی رخ می دهد که ماشین متوقف و خاموش شده و دمای محیط کاری بلبرینگ تا نقطه تشکیل شبنم پایین می آید و همان رطوبت داخل محفظه بلبرینگ به قطره های آب تبدیل شده و روانکار را آلوده می کند و در اثر واکنش های قطره های آب با سطح فلزی بلبرینگ پدیده زنگ زدگی اتفاق می افتد

 

  • انبار کردن بلبرینگ در یک محیط مرطوب برای مدت زمان طولانی از دیگر علل خرابی بلبرینگ ها در اثر زنگ زدگی می باشد که این نوع زنگ زدگی در کنس داخلی بلبرینگ مساوی با نقطه های تماس ساچمه ها بر روی کنس ، از خود اپر زنگ زدگی بر جای می گذارد.

 

 
علت های خوردگی بلبرینگ در خرابی آنها

  • زمانی که ترکیبات شیمیایی ( مواد افزودنی خاصیت دهنده به روانکار ) مانند کلرین یا سولفور بر اثر دمای زیاد کارکرد بلبرینگ تجزیه شده و با تغییر پیوند های مولکولی خود حالت اسیدی پیدا کرده و شروع به خوردن سطح بلبرینگ و ایجاد حالت خوردگی بلبرینگ می کنند
  • راه پیدا کردن و نفوذ آب به داخل بلبرینگ هم از دیگر علل خرابی بلبرینگ بر اثر خوردگی می باشد

 

 

روش های جلوگیری و پیشگیری از خرابی بلبرینگ ها بر اثر زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

  • ارتقا و تقویت کردن سیستم آب بندی بلبرینگ ها
  • بازرسی زمان بندی شده و منظم روانکار بلبرینگ
  • ایجاد شرایط و محیط مناسب ( نبودن رطوبت ) برای انبار کردن بلبرینگ ها جهت جلوگیری از زنگ زدگی

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ