خرابی بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

با توجه به اینکه خرابی بلبرینگ ها به دلایل مختلفی اتفاق می افتد اما نگهداری صحیح آنها همیشه از خرابی زودرسی جلوگیری نموده تا سرانجام دراثر پدیده خستگی بلبرینگ خراب شوند. بلبرینگ هایی که به دلایل غیر از خستگی معمول خراب می شوند، دچار خرابی زودرس بلبرینگ شده اند.

بررسی خرابی بلبرینگ ها

 

 

خستگی در خرابی بلبرینگ ها

 اولین علائم خرابی ناشی از خستگی لرزش و صدای بلبرینگ در حین کار می باشد. پوسته پوسته شدگی درسطح هر دو کنس بلبرینگ نمایشگر خستگی بلبرینگ براثر بار و سرعت چرخش می باشد.

خرابی بلبرینگ

خرابی زودرس بلبرینگ و علل آن

خرابی زودرس بلبرینگ ها معمولاً براثر یکی از عوامل زیر صورت می پذیرد:

 

 • ورود آلودگی، کثافات، رطوبت و هرنوع مواد ساینده مانند سنگ ریزه، غبار، ذرات فلز به بلبرینگ
 • پیچیدگی، ناهمراستایی، تغییر شکل محور یا محفظه، خیز محور

اگر محل های نشیمنگاه بلبرینگ در محور یا محفظه نسبت به یکدیگر خارج از مرکز باشند، عناصر غلتان در محلی که کمترین لقی وجود دارد فشرده شده که سبب افزایش فشار می شود و سطح کنس های بلبرینگ به صورت ورقه ورقه درآمده (مانند آنچه دراثر خستگی عادی پدید می آید)، که تراشیدن و دور کردن محور و محفظه بلبرینگ اشکال موجود را برطرف می نماید.

 

 

خرابی زودرس بلبرینگ ها

 • نصب بلبرینگ به صورت غلط ، به طور مثال اجزای بلبرینگ مانند قفسه ، اجزای غلتان و یا حلقه های داخلی و خارجی بلبرینگ ( کنس داخلی بلبرینگ و کنس بیرونی بلبرینگ ) براثر فشار بیش از حد می شکنند.

 

به طور مثال روانکار بیش از اندازه سفت (جامد) ، حرکت اجزای غلتان بلبرینگ را آنقدر کند کرده که لغزش را بجای غلتش ایجاد می کند که سبب لکه دارشدن سطح بلبرینگ و فرسودگی آن می شود، این نوع خرابی بلبرینگ همچنین ممکن است دراثر مقدار نامناسب روانکار (کم یا زیاد) ایجاد شود. برخی از روغن ها با آب ترکیب شده و خواص خود را از دست می دهند و سبب زنگ زدگی بلبرینگ ها و سایر اجزا می شوند. این مسئله خصوصاً در مواقعی که کاسه نمد های بلبرینگ خراب هستند بیشتر مشهود است.

 

 •  عبور جریان الکتریسیته از بلبرینگ و برقراری قوس الکتریکی بین اجزای غلتشی و حلقه ها ( کنس های بلبرینگ ) که صدماتی به آنها وارد می نماید. هنگامی که بلبرینگ در حال چرخش است حالت شیاردار شدگی و چین دار شدن در آن بوجود می آید و قوس های الکتریسیته سطح فلز را ذوب می کند. که باید عامل اتصال و عبور جریان الکتریسیته برطرف گردد.

خرابی زودرس بلبرینگ ها

 • نامناسب بودن آلیاژ بلبرینگ که با وجود کنترل کیفیت در شرکت های تولید کننده بلبرینگ ، خرابی در آلیاژ بلبرینگ های تولید شده دیده می شود.

 

 •  سرویس و نگهداری بلبرینگ به صورت غلط که بکارگیری روشهای نادرست در نصب بلبرینگ و یا دراوردن آن و عدم اجرای بازرسی بلبرینگ به صورت دوره ای سبب خرابی زودرس بلبرینگ ها می شود.

 

 • بار نامناسب، اعمال بارهای ارتعاشی، ضربات، نیروهای بیشتر و یا کمتر از حد مجاز در عمر بلبرینگ ها تاثیر گذارند.

 

 •  دمای بلبرینگ ، گرمای بیش از حد بر روی بلبرینگ اثر نامطلوب می گذارد.

 

 • بیش از حد بالا بودن سرعت بلبرینگ بر روی کاهش عمر بلبرینگ تاثیر می گذارد.

خرابی بلبرینگ

 • خلیج بلبرینگ

 

 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ