تغییر رنگ بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

زمان بروز تغییر رنگ بلبرینگ زمانی است که اجزای بلبرینگ در حین چرخش بلبرینگ حرارت بالا یی را تحمل می کنند یا سطح بلبرینگ دچار زنگار یا زنگ زدگی هست و روانکار هم متناسب با شرایط کارکرد بلبرینگ نباشد.

تغییر رنگ بلبرینگ در خرابی بلبرینگ ها

 

دلایل یا علل تغییر رنگ بلبرینگ

افت خاصیت روانکار بلبرینگ یا ویسکوزیته آن ( گریس یا روغن ) ، چسبندگی مواد زنگی ( زنگار ) به سطح بلبرینگ در حال چرخش که البته بعضی از این مواد ( زنگار ) را می توان بوسیله یک حلال مناسب پاک کرد.
گاهی تغییر رنگ بلبرینگ به قهوه ای در سطوح بلبرینگ ، از پودرهای اسیدی حاصل از سایش خود اجزای تشکیل دهتده بلبرینگ در حین کار آن حاصل می شود. در شرایط عادی ، این پودرها به صورت یکنواخت به سطح بلبرینگ در حال چرخش می چسبند.

 

 

انواع تغییر رنگ بلبرینگ

تغییر رنگ بلبرینگ را می توان به انواع زیر تقسیم نمود :

 • تغییر رنگ حاصل از زنگ زدگی بلبرینگ

 • تغییر رنگ حاصل از ایجاد حفره در بلبرینگ
 • تغییر رنگ حاصل از خوردگی سطوح بلبرینگ
 • تغییر رنگ حاصل از ایجاد حرارت بالا هنگام کارکرد بلبرینگ

زنگار یا مواد زنگی را می توان بوسیله حلال آلی استون زدوده و از بین برد. با بررسی دقیق تر بلبرینگ ها بوسیله میکروسکوپی این نتیجه گیری حاصل می شود که حفره های الکتریکی بر روی اجزای غلتشی بلبرینگ از تخلیه الکتریکی در هنگام عبور جریان برق با ولتاژ بالا حین کارکرد بلبرینگ حاصل می شود.
همچنین هنگامی که ناهمواری سطحی بلبرینگ با کشیدن کاغذ سنباده پاک نشود به آن زنگ زدگی یا خوردگی بلبرینگ گفته می شود و اگر با سمباده کاری پاک و از بین برود درواقع این تغییر رنگ حرارتی ( حاصل از حرارت بالا هنگام کاکرد بلبرینگ ) می باشد.

 

 

روش ها یا راه های اصلاح و پیشگیری از تغییر رنگ بلبرینگ

 • بهبود انتقال حرارت از بلبرینگ بوسیله روانکاری صحیح بلبرینگ ها
  بهبود روانکار بلبرینگ ( افزودن EP یا انتخاب ویسکوزیته بهتر )
  تغییر شرایط کاری بلبرینگ در جهت بهبود آن

تغییر رنگ بلبرینگ

تغییر رنگ بلبرینگ

تغییر رنگ بلبرینگ

 • خلیج بلبرینگ

 

 • اینستاگرام خلیج بلبرینگ