بلبرینگ صنعتی | خلیج بلبرینگ

ماهیت بلبرینگ صنعتی علاوه بر خود بلبرینگ شامل شفت یا محور و نشیمنگاه بلبرینگ (هوزینگ) نیز می باشد. اهمیت روانکاری و آب بندی ( کاسه نمد های بلبرینگ ) نیز غیرقابل انکار است. عملکرد بدون نقص یک بلبرینگ صنعتی به وجود یک روانکار مناسب بستگی دارد که علاوه بر روانکاری از خوردگی بلبرینگ و همچنین نفوذ ذرات آلوده کننده خارجی نیز جلوگیری نماید.

 

 

به منظور طراحی چیدمان یک بلبرینگ در صنعت ، لازم است که :

  • بلبرینگ مناسب انتخاب شود

  • ابعاد بلبرینگ نیز تعیین شود
  • شکل و طراحی مناسب برای دیگر اجزای چیدمان بلبرینگ
  • انطباق (Fit) مورد نیاز ، لقی داخلی بلبرینگ (Internal Clearance) یا پیش بار بلبرینگ (Preload)
  • تجهیزات نگهدارنده (Holding Devices)
  • کاسه نمد های بلبرینگ
  • نوع و مقدار روانکار بلبرینگ
  • روش نصب و بیرون آوردن بلبرینگ

هر کدام از موارد فوق در عملکرد بلبرینگ ، قابلیت اطمینان و هزینه چیدمان بلبرینگ ها بسیار موثر می باشند.

 

 

 

انتخاب بلبرینگ صنعتی

میزان کار مورد نیاز در بلبرینگ صنعتی بستگی به این دارد که آیا تجربه قبلی در رابطه با چیدمان مشابه برای صنعت مورد نظر موجود است یا خیر . وقتی تجربه صنعتی قبلی موجود نیست ، شرایط غیر معمول است که هزینه نصب بلبرینگ و مسائل مرتبط به آن اهمیت خاصی پیدا می کند و در واقع میزان کار مورد نیاز بر روی پروژه صنعتی افزایش می یابد. برای مثال : محاسبات دقیق تر شده و یا آزمایشات آزمون و خطا رخ خواهد داد.

 

 

 

صنعت و بلبرینگ

در صنعت انواع گوناگون بلبرینگ صنعتی در سری ها و طرح های مختلف تولید می شود که به منظور فهم بهتر اصطلاحات رایج در انواع بلبرینگ صنعتی ، این اصطلاحات به کمک شکل های مربوطه در زیر توضیح داده شده اند.

 

 

 

اصطلاحات

بلبرینگ صنعتی

اصطلاحاتی از نصب بلبرینگ صنعتی

۱- رولبرینگ استوانه ای (Cylindrical Roller Bearing)
۲- بلبرینگ چهار نقطه تماس (Four-Point Contact Ball Bearing)
۳- نشیمنگاه بلبرینگ
۴- شفت یا محور
۵- شانه پله شفت (Shaft Abutment Shoulder)
۶- قطر شفت
۷- صفحه قفل کننده (Locking Plate)
۸- آب بند یا کاسه نمد شعاعی شفت (Radial Shaft Seal)
۹- رینگ فاصله انداز (Distance Ring)
۱۰- قطر داخلی نشیمنگاه بلبرینگ
۱۱- سطح داخلی نشیمنگاه بلبرینگ
۱۲- درپوش نشیمنگاه (Housing Cover)
۱۳- خار فنری (Snap Ring)

بلبرینگ_صنعتی

 

 

قسمت های مختلف یک بلبرینگ صنعتی

۱- رینگ داخلی بلبرینگ
۲- رینگ خارجی بلبرینگ
۳- جزء غلتنده (Rolling Element) که شامل : ساچمه (Ball) ، رولر استوانه ای (Cylindrical Roller) ، رولر سوزنی (Needle Roller) ، رولر مخروطی (Tapered Roller) و رولر بشکه ای (Spherical Roller)
۴- قفسه بلبرینگ (Cage)
۵- آب بند یا همان کاسه نمد بلبرینگ که از جنس الاستومر (Elastomer) ، نوع تماسی (در شکل نشان داده شده است) یا کاسه نمد فلزی (Sheild) غیر تماسی از ورق فولادی
۶- قطر خارجی کنس خارجی بلبرینگ
۷- قطر داخلی کنس داخلی بلبرینگ
۸- قطر شانه کنس داخلی بلبرینگ (Inner Ring Shoulder)
۹- قطر شانه کنس خارجی
۱۰- شیار محیطی خار فنری (Snap Ring Groove)

بلبرینگ صنعتی

بلبرینگ صنعتی

۱۱- خار فنری
۱۲- سطح جانبی (Side Face) کنس خارجی
۱۳- شیار نصب کاسه نمد بلبرینگ (Seal Anchorage Groove)
۱۴- مسیر غلتش (Raceway) کنس خارجی بلبرینگ
۱۵- مسیر غلتش کنس داخلی بلبرینگ
۱۶- شیار کاسه نمد بلبرینگ
۱۷- سطح جانبی کنس داخلی بلبرینگ
۱۸- پخ لبه کنس خارجی بلبرینگ (Chamfer)
۱۹- قطر متوسط بلبرینگ
۲۰- پهنای کل بلبرینگ
۲۱- لبه راهنما (Guiding Flange)
۲۲- لبه نگهدارنده (Retaining Flange)
۲۳- زاویه تماس (Contact Angle)

بلبرینگ صنعتی

 

  • خلیج بلبرینگ

 

  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ