انواع بلبرینگ | خلیج بلبرینگ

هدف از ساخت انواع بلبرینگ ها در طراحی و اندازه های مختلف اساسا این است که از کشیده‌ شدن سطوح مختلف بر روی یکدیگر جلوگیری کنند و همچنین اصطکاک بین دو سطح تماس در چرخش را نیز کاهش دهند

و همچنین بلبرینگ ها در شکل ها و ابعاد مختلف با کاربرد های بسیار متنوع در سراسر دنیا تولید می شوند و منظور از بلبرینگ همان واژه فارسی Bearing ( بیرینگ ) است که به صورت رایج به کلیه بیرینگ ها اطلاق می شود.

 

انواع بلبرینگ

به معنایی دیگر هدف از کارکرد انواع بلبرینگها این می باشد که آنها فشار یا بار وارده بر خود را که از بیرون بلبرینگ به ساچمه ها‌ی آنها وارد می ‌شود را از طریق ساچمه ‌ها ، این بار یا فشار را در نقطه ی تماس دو سطحی که بر روی هم حرکت می کنند ، کوچک کرده و برای آن دو حرکتی بسیار نرمی را ایجاد کنند.

 

انواع بلبرینگ

 

قسمت های مختلف انواع بلبرینگ

به طور کلی همه انواع بلبرینگ ها از چهار قســمت اصلى تشــکیل می شوند که عبارت است از :

  • رینگ یا کنس خارجى بلبرینگ
  • رینگ یا کنس داخلى بلبرینگ
  • ساچمه های بلبرینگ
  • غلاف یا قفسه ساچمه ها ( cage یا همان قفسه بلبرینگ )

ســاچمه ها و کنس های بلبرینگ معمولا از فــولاد پر کربن حاوى کرم ســاخته می شوند و پس از آن هم آبکاری خواهند شد.

 

انواع بلبرینگ

 

 

همه انواع بلبرینگ ها را می توان از لحاظ مقدار فشاری که باید تحمل کنند به چهار دسته زیر تقسیم کرد :

  • بلبرینگ های خیلی سبک
  • بلبرینگ های سبک
  • بلبرینگ های متوسط
  • بلبرینگ های سنگین

 

معرفی انواع بلبرینگ

در اینجا به بررسی و شناخت انواع بلبرینگ های زیر می پردازیم :  بر روی هر کدام کلیک کنید

 

  • خلیج بلبرینگ
  • اینستاگرام خلیج بلبرینگ